Terug naar overzicht

Hulp bij studiekeuze helpt

Josje Knoop, coördinator studiekeuzebegeleiding bij de Technische Universiteit Eindhoven (TUe), is vijf jaar geleden begonnen met een onderzoek naar de relatie tussen de keuze van een studie en de adviezen daar voorafgaand. Ze heeft daarvoor de zogenaamde digitale sTUdiecoach ontwikkeld. Dit programma moet in bètavakken geïnteresseerde vwo-scholieren helpen de juiste opleiding te kiezen.

Het bleek dat scholieren die het advies van de sTUdiekeuzecoach opvolgden, minder vaak ophielden met hun studie in het eerste jaar, dan aanstaande studenten die niet ingingen op de uitkomst van de test. Leerlingen met een hbo-advies weken daarnaast vaker af van de adviezen dan aanstaande academische studenten. De coach probeert een zo goed mogelijk advies te geven op basis van interesses en competenties die leerlingen aangeven.

Verder heeft het onderzoek van Knoop nog andere resultaten opgeleverd. Het bleek dat meisjes heel vaak advies krijgen voor een ‘brede ingenieursopleiding’, zoals Biomedische Technologie. Dit was al langer een vermoeden, maar nu is aangetoond dat meisjes door hun studiehouding en interesses veelvuldig uitkomen bij de meer ‘softe’ bètastudies. Jongens krijgen echter meestal de raad om een ‘klassieke ingenieursopleiding’ te gaan doen, bijvoorbeeld Technische Natuurkunde.

Om te promoveren tot doctor in de Sociale Wetenschappen verdedigt Josje Knoop vanavond haar proefschrift ‘Digitale sTUdiecoach. Een onderzoek naar de relatie tussen een studiekeuzeadvies en studiekeuze’ aan de Universiteit Tilburg. [JM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?