Terug naar overzicht

Investeringen hoger onderwijs blijven achter

In het gisteren gepubliceerde Oeso-rapport Education at a glance staat dat de Nederlandse overheidsuitgaven aan hoger onderwijs tussen 2000 en 2005 met tien procent toenamen, tegen een gemiddelde stijging van 26 procent. De particuliere investeringen – waaronder het collegegeld – namen in Nederland met 14 procent toe. Minder dan in landen als Duitsland (31 procent), het Verenigd Koninkrijk (53 procent) en Denemarken (61 procent).

Aan alle onderwijssectoren samen gaf Nederland in 2005 vijf procent van het bruto nationaal product uit. Eentiende procentpunt minder dan het jaar daarvoor en 0,8 procentpunt onder het Oeso-gemiddelde van ontwikkelde landen.

 

Aan de overheid heeft dat niet gelegen, schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer: die gaf in 2005 11,5 procent van haar totale begroting uit aan onderwijs. Tien jaar eerder was dat 8,9 procent, en dat is na Denemarken de grootste uitgavenstijging. ‘Ook in de komende jaren zal het kabinet blijven investeren in onderwijs’, verzekert Plasterk. 

 

Twee factoren hebben er volgens de minister toe geleid dat Nederland onder het Oeso-gemiddelde blijft. Andere landen, waaronder de Scandinavische, investeerden nog altijd meer publiek geld. En verder blijven de particuliere onderwijsuitgaven in Nederland – ongeveer een kwart van het totale budget – sterk achter bij landen als Japan en de VS, waar meer dan zestig procent van het onderwijsbudget rechtsreeks door de burger betaald wordt. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?