Terug naar overzicht

Mini symposium over brein en leren

 

Neurocognitieve wetenschap, waarin de werking van het brein centraal staat, is ‘hot’.
Breinonderzoek leidt tot nieuwe inzichten over leerprocessen. Ook Avans houdt zich daarmee bezig. Onder meer door de oprichting van het Leerlab, dat tijdens het symposium Brein en Leren formeel wordt geopend.

In het Leerlab komen neurocognitieve wetenschap en de onderwijspraktijk bij elkaar. Wat is de invloed van het brein op leerprocessen? Dat onderzoekt het Leerlab in de onderwijspraktijk. Bijvoorbeeld door te kijken in hoeverre docenten en studenten rekening houden met de invloed van het slaap- en waakritme op leren. Aan het Leerlab doen behalve het LIC ook academies mee. Er lopen contacten met externe kennisinstellingen zoals de Universiteit van Maastricht mee.

Inspiratie kregen de oprichters van het Leerlab van hersenonderzoeker Jelle Jolles die op de onderwijsdag van anderhalf jaar geleden een lezing en workshop gaf. Hij vertelde onder meer dat het brein van een jongere nog rijpt tot hij half twintig is. Een achttienjarige student kan daardoor bijvoorbeeld nog heel moeilijk beslissingen voor de lange termijn nemen. Jolles vindt daarom dat jongeren veel beter begeleid moeten worden tijdens hun studieloopbaan. En eigenlijk kunnen de lessen beter niet te vroeg beginnen, want het post-puberale brein komt ’s ochtends maar moeilijk op gang. Niet voor niks slapen adolescenten graag uit.

‘Vroeger werd bij lerenprocessen alleen gekeken naar de psychologische en sociale aspecten, nu ook naar de biologische’, vertelt Anita Heijltjes van het LIC. In het Leerlab kan de theorie getoetst worden aan de praktijk. Het is de bedoeling om naast dit symposium ook studiedagen, lezingen, kleinschalige experimenten en netwerkbijeenkomsten te gaan organiseren. Ook gaan vier docenten en LIC-medewerkers binnen het Leerlab promoveren op varianten op dit onderwerp.

Op het symposium geven twee wetenschappers een lezing over de invloed van het brein op het leren. Tamara van Gog, assistent professor aan de Open Universiteit en onderzoeker bij Knowledge Media Research Center in Tübingen (Duitsland), houdt een voordracht over ‘de rol van het brein in leren, instructie en cognitie’. Harry Gankema, pedagoog en onderwijskundige, werkzaam bij de KPC groep (een adviesorganisatie over onderwijs), komt spreken over  ‘de brug tussen breinwetenschap en onderwijspraktijk.’

Het symposium Brein en Leren is de aftrap van een reeks bijeenkomsten georganiseerd door het LIC onder de noemer SpotLICht. Op alle drie de Avanslocaties vinden dit jaar bijeenkomsten plaats op het gebied van onderwijsinnovatie. Kijk voor meer informatie op de portal van Avans.

Inschrijven voor het mini-symposium kan nog tot en met maandag 8 september. Het symposium duurt van 15.00 tot 18.00 uur en tussendoor is er een pauze met een snack.

Dit initiatief heeft overigens niks te maken met de serie colleges over de werking van de hersenen door hoogleraar Kees Brunia van de Universiteit van Tilburg die in het najaar gegeven worden bij Avans. Dit is een extern initiatief. Deelnemers betalen er 200 euro voor. Deelname aan het LIC-symposium is gratis. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?