Terug naar overzicht

Om een half studiepunt van school

Maar de rechter dacht daar gisteren anders over. Hij oordeelde, tijdens een interne rechtzaak van het College van Beroep bij Avans, dat de opleiding de procedures goed heeft gevolgd – de student kreeg de extra kansen die vanuit de school gelden voor studenten met dyslexie. Of het nu gaat om een halfpunt of drie studiepunten tekort, dat maakt dan niet meer uit. Ergens moet een grens worden getrokken.

De vader van de student, bij de zitting aanwezig, was het daar absoluut niet mee eens. ‘Ik mis hier de geest. Wat is het doel van deze beslissing?’, vroeg hij zich af. ‘De jongen haalt voor de andere vakken goede punten.’

De student Small Business & Retailmanagement moet van school omdat hij zijn  propedeuse niet haalde, doordat hij een onvoldoende had voor zijn grammaticatoets Engels. Ook na hertentamens. Het laatste tentamen was mondeling, omdat de jongen lijdt aan dyslexie. Maar dat haalde hij ook niet. Naar eigen zeggen kreeg hij daar te weinig tijd voor. Hij had er 25 procent extra tijd voor moeten krijgen, dacht hij. Maar dat geldt alleen voor schriftelijke tentamens, stelde de examencommissie.

De student vond het ook onterecht dat hij geen vervangende opdracht mocht maken. Volgens de examencommissie mág een docent ook niet op eigen houtje vervangende opdrachten geven. Als wordt afgeweken van het afgesproken onderwijsprogramma, moet dat worden goedgekeurd door de examencommissie. Er moeten goede redenen voor zijn. Maar bij het vak Engels is er geen sprake van dat het onderwijsprogramma niet goed is, aldus de examencommissie. Voor studenten met dyslexie is er geen extra hulp, ze mogen alleen langer over hun schriftelijke tentamen doen.

Tijdens de rechtzaak sprak de rechter nog een stichtelijk woordje tegen de student: ‘Stel je mag door met de opleiding, dan denk ik dat je nog een zware dobber krijgt als je denkt dat Avans je in alle opzichten tegemoet kan komen. De school staat voor een bepaalde kwaliteit. Tentamens worden op een behaalde manier ingericht en ook de manier van lesgeven. De ruimte om daarin af te wijken is niet zo groot. Studenten die extra ondersteuning vragen, zouden dat ook zelf in de buitenwereld kunnen zoeken.’

De vader vond het onbegrijpelijk dat de school zo weinig aandacht heeft voor studenten met een handicap. ‘Als je dyslexie hebt, wil dat niet zeggen dat je dom bent. Het is wel de vraag hoe je daarmee omgaat. De cijfers die mijn zoon haalde, waren niet misselijk. Dan moet er bij een docent toch een lichtje gaan branden?’, zei de vader. Alleen extra tijd krijgen voor een tentamen is dan niet genoeg, vond hij. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?