Terug naar overzicht

Ook niet-docenten krijgen 200 euro

Op 17 september ondertekenden de HBO-raad en de vakbonden het convenant Leerkracht waarmee de positie van docenten wordt verbeterd. Tot 2012 krijgen de hogescholen 26 miljoen euro van het ministerie waarmee ze meer docenten in hogere salarisschalen kunnen toelaten. Net als hun collega’s in basis- en voortgezet onderwijs en het mbo krijgen ze daarnaast eenmalig een uitkering van tweehonderd euro op de Dag van de leraar, 5 oktober.

In een persbericht van de HBO-raad en de vakbonden stond dat de uitkering bedoeld was voor docenten, maar dat blijkt niet te kloppen. Al het personeel in dienst van scholen die onder het convenant Leerkracht vallen – alleen de universiteiten horen daar niet bij – krijgt de komende maand tweehonderd euro extra in het loonzakje. Van dat bruto bedrag ontvangen parttimers maar een deel.

Bestuurder Willem-Jelle Berg van CNV Onderwijs vindt het niet vreemd dat er geld uit het Actieplan Leerkracht naar niet-onderwijzend personeel gaat. ‘De 26 miljoen in het hbo-convenant zijn de komende jaren bedoeld voor de salarisverbetering van docenten. Daar komt scholingsgeld bovenop, plus de eenmalige uitkering, die mogelijk werd doordat het convenant Leerkracht pas volgend jaar in werking treedt.’ Hij schat de kosten van de uitkering onderwijsbreed op veertig miljoen euro. ‘Maar daarvan vloeit de helft via de fiscus terug naar de schatkist.’

Zijn collega Marieke van den Berg van Abvakabo FNV kan het alleen maar toejuichen dat ook de onderwijsassistenten, de conciërges en het administratieve personeel eenmalig wat extra’s krijgen. ‘De werkdruk in het hele onderwijs is enorm.’

Woordvoerder Jurjen van den Bergh van de Algemene Onderwijsbond beaamt dat iedereen die in het onderwijs werkt een aanmoedigingspremie verdient: ‘Het signaal dat de problemen op termijn worden opgelost, is ook voor niet-docenten belangrijk.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?