Terug naar overzicht

Pleidooi voor ‘rector magnificus’ in hbo

Die aanbeveling doet de Stichting Kennisontwikkeling HBO in een deze week verschenen evaluatie. De SKO-rapporteurs constateren dat de leiding in het hbo nog overwegend in handen is van bestuurders met "algemeen-strategische, commerciële en beheersmatige kwalificaties". Specialisten in onderwijs en onderzoek zijn er een "schaars artikel", wat soms nadelige gevolgen heeft voor de positie van lectoren binnen een hogeschool. Dat moet anders: elke hogeschool moet een bestuurder krijgen die zich toelegt op de inhoud. In het wetenschappelijk onderwijs is dit sinds jaar en dag de rector magnificus.

De hbo-lectoren doen het door de bank genomen goed volgens SKO. Een groot aantal lectoraten heeft zich ontwikkeld van vraagbaak voor het bedrijfsleven tot een plek waar een wetenschapper met zelf ontwikkelde onderzoeksvragen aan het werk is. Die is waardevoller voor een hogeschool dan die een lector die het moet hebben van kleine opdrachtjes uit het lokale midden- en kleinbedrijf. Die begeleiden weliswaar afstudeerprojecten en stages, maar bieden te weinig verdieping aan het onderwijs.

Naast een duidelijker bestuurslink is er vooral behoefte aan meer geld. Sommige hogescholen hebben teleurstellende ervaringen met het lectoraat, maar SKO wijst er op dat dit nog altijd in de kinderschoenen staat. De verhouding tussen studenten en lectoren is ruwweg 1400 op één, terwijl universiteiten een hoogleraar op iedere honderd studenten hebben. Dat laatste cijfer is voor SKO geen maatstaf, maar de 7,5 miljoen euro subsidie die de lectoren jaarlijks ontvangen zou wel structureel omhoog moeten.

Daarnaast moet wetenschapsfinancier NWO vaker de knip trekken om de samenwerking tussen hbo- en wo-onderzoek te steunen. 'Universitair en hbo-onderzoek vullen elkaar vaak aan', aldus een medewerker van SKO. 'Maar hogescholen kunnen soms een duidelijker antwoord geven op de vraag wat  het maatschappelijk nut van een bepaald onderzoek is. Een lectoraat zou daarvoor vaker aan moeten kloppen bij NWO. Nu gebeurt dit alleen als een lector ook hoogleraar is.' [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?