Terug naar overzicht

Prinsjesdag: meer geld voor hbo’er

Minister Plasterk trekt voor 2009 ruim 2,22 miljard euro uit voor het hoger beroepsonderwijs: 75 miljoen euro meer dan in 2008. Het extra geld vloeit grotendeels naar het basisbudget voor de hogescholen (2,08 miljard euro) en is vooral bedoeld om de toename van het aantal studenten op te vangen.

De resterende 140 miljoen euro verhoging oormerkt OCW voor de bestrijding van studieuitval en voor de ‘kenniscirculatie’, onder meer via lectoraten. Om met dat laatste te beginnen: lectoren en kenniskringen krijgen volgend jaar samen 1,2 miljoen euro extra subsidie en het praktijkgerichte onderzoek via de Raak-gelden dertien miljoen. Tien miljoen euro is bestemd voor nieuwe hbo-masteropleidingen waaraan een duidelijke maatschappelijke behoefte bestaat. En het tekort aan hbo-ingenieurs bestrijdt Plasterk met een extra injectie van zestig miljoen euro in het bèta- en techniekonderwijs.

 

Voor de uitvalbestrijding in het hbo is in 2009 meer dan 31 miljoen euro gereserveerd, dubbel zoveel als dit jaar. Daarvan gaat twintig miljoen naar algemene kwaliteitsverbetering en 8,5 miljoen naar de begeleiding van allochtone studenten. De rest van het geld is bestemd voor onafhankelijke studiekeuze-informatie en de erkenning van elders verworven competenties (evc).

 

Aan studiefinanciering denkt het ministerie ruim vier miljard euro kwijt te zijn, een toename met bijna 200 miljoen euro. Meer dan de helft van dat geld verwacht de overheid op termijn weer terug: studenten gaan volgend jaar 114 miljoen euro meer lenen dan nu. Een meevaller van zeventig miljoen euro uit het studiefinancieringsbudget wordt niet aan (hoger) onderwijs besteed maar aan kinderopvang. Dat nieuws lekte twee weken terug al uit en wekte de ergernis van de studentenorganisaties.

 

Anders dan de hogescholen leveren de universiteiten komend jaar wat in. Die staan in 2009 voor 3,66 miljard euro op de begroting, waarmee ze er elf miljoen euro op achteruit gaan. De daling in de algemene bekostiging voor universiteiten was vorig jaar al aangekondigd. Toen werd besloten honderd miljoen euro uit hun budget in fasen over te hevelen naar wetenschapsfinancier NWO. Instellingen kunnen dit geld terugverdienen met extra onderzoeksubsidies voor hun wetenschappers. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?