Terug naar overzicht

Student wil best leraar worden

Dit blijkt uit een peiling van ResearchNed onder achthonderd bachelorstudenten, waarvan het ministerie van OCW dit weekend de resultaten bekend maakte. Nog eens 29 procent van de ondervraagde studenten wil zo’n bijvak ‘misschien’ volgen.

Afgelopen week lanceerde staatssecretaris Van Bijsterveldt een nieuwe route naar het leraarschap: universitaire bachelorstudenten kunnen binnenkort een didactische ‘minor’ volgen. Afgestudeerden mogen dan voor de klas staan in de onderbouw van havo en vwo en in de theoretische leerweg van het vmbo. Het idee is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het lerarentekort.

 

Onder studenten is de ontvangst van de nieuwe mogelijkheid overweldigend positief. Maar liefst 86 procent vindt de nieuwe regeling een goede zaak, tegenover zes procent afkeurende studenten. Meer dan de helft zou meer over deze verkorte lerarenopleiding willen weten. Met name onder studenten van de sector ‘gedrag & maatschappij’ is de nieuwsgierigheid groot.

 

Van verschillende kanten klinkt overigens kritiek op de nieuwe vorm van de tweedegraads lesbevoegdheid. De lerarenopleidingen vinden dat de didactiek ‘gigantisch wordt onderschat’. Lesgeven zou ook niet zomaar een ‘bijbaantje’ kunnen zijn voor studenten die een master volgen, zoals Van Bijsterveldt had gezegd. Ook zou het aantal extra leraren een druppel op een gloeiende plaat zijn, terwijl deze verkorting wel de status van het leraarschap uitholt.

 

Het ministerie rekent positiever. Een kwart van dertigduizend bachelorstudenten betekent 7500 studenten. Ter vergelijking: in 2007 kozen slechts 620 universitaire bachelors voor een universitaire lerarenopleiding.

 

De nieuwe lerarenopleiding is één van de maatregelen uit een heel pakket, waarvoor de regering de komende drie jaar honderd miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. De ‘educatieve minor’ ligt overigens nog op de tekentafel. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?