Terug naar overzicht

Teleurstelling over onderwijsbegroting

Voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU hekelt de daling van de onderwijsuitgaven per student. Hij noemt het ‘wrang’ dat de universiteiten nog geen half jaar geleden ambitieuze inspanningsafspraken hebben gemaakt met de minister van OCW en desalniettemin volgend jaar minder geld krijgen. De VSNU is wel verheugd dat er aardgasbaten beschikbaar blijven voor onderzoek, maar betreurt het gebrek aan structurele financiering. Nederland investeert bij lange na geen drie procent van het BNP, wat volgens de Lissabon-doelstellingen in 2010 zou moeten gebeuren.

De HBO-raad reageert opmerkelijk mild en is ‘blij’ met de aandacht die het kabinet schenkt aan rekenen en taal. De hogescholen doen al lange tijd hun best om het reken- en taalniveau van hun studenten op te schroeven en dit ‘extra werk wordt dus nu beloond’, constateert de raad tevreden: de hogescholen krijgen hiervoor de komende vier jaar zes miljoen euro extra. ‘Ernstig gemis’ is wel dat het niveau van de scholieren niet op korte termijn wordt aangepakt. Voorzitter Doekle Terpstra hoopt dat het onderwijsministerie OCW zal ‘doorpakken’.

De studentenorganisaties ISO en LSVb reageren teleurgesteld op de onderwijsbegroting. Minister Plasterk heeft prachtige plannen met het hoger onderwijs, maar het mag vooral niet te veel kosten. LSVb-voorzitter Lisa Westerveld rekent voor dat het budget voor uitvalbestrijding per student neerkomt op een slordige 38 euro per student. En daarmee kom je er volgens haar niet. ‘Alleen met échte investeringen gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog. Van dit geld kan iedere student jaarlijks misschien een uurtje naar de studieadviseur.’

Ook Merel van Wanrooij van het ISO is nauwelijks onder de indruk van het hogeronderwijsbudget. Zij noemt de sector ‘een ondergeschoven kindje’ dat niet de prioriteit krijgt dat het verdient. ‘Meevallers uit de studiefinanciering gaan naar de kinderopvang en extra investeringen voor leraren worden betaald door verhoging van het collegegeld’, stelt ze. Flinke verbeteringen in het hoger onderwijs zullen dus wel op zich laten wachten. En dat vindt ze jammer: ‘Plasterk moet alle zeilen bijzetten om het hoger onderwijs op peil te houden.’

Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond kan de begroting ook niet waarderen. Hij noemt de aanpak van het lerarentekort ‘overdreven optimistisch’. Hij ziet niet hoe Plasterk ‘op korte termijn extra leraren uit zijn hoed tovert’. Bovendien wordt het aandeel van het onderwijs op de rijksbegroting kleiner. Dat zijn geen ‘forse onderwijsinvesteringen’, constateert Dresscher. [TdO, BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?