Terug naar overzicht

Verboden te voetballen met vuilniszakken

Stilte respecteren tussen tien uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends, alleen plassen op plaatsen die daarvoor bedoeld zijn, verkeersborden met rust laten en niet voetballen met vuilniszakken. Zomaar een greep uit de Tien Geboden van de Student die opgesteld zijn door Gent.

Jaarlijks beginnen ongeveer vierentwintigduizend eerstejaars aan een studie in de Belgische stad. ‘Een verrijking’, zegt burgemeester Daniël Termont in de Belgische krant De Standaard. ‘Maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten dat er soms ook overlast van komt’, voegt hij daar aan toe.

Om de studenten te wijzen op de gewenste omgangsvormen verspreidt de gemeente een lijst met tien geboden onder alle studenten. Grote affiches worden bezorgd aan alle studentenhuizen.

De burgemeester neemt nog meer maatregelen zo is er een stappenplan uitgewerkt dat ingaat op het moment dat Gentenaren zich beklagen over de overlast van een studentenhuis. Stap een is het aanschrijven van de studenten, bij stap twee wordt de huisbaas ingeschakeld en stap drie is politieoptreden.

Om uitvoering van het beleid kracht bij te zetten heeft de gemeente zelfs een studentenpreventiecoach in dienst genomen. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?