Terug naar overzicht

Zesje niet genoeg

In opdracht van het ministerie van OCW ondervroeg onderzoeksbureau TNS NIPO twaalfhonderd burgers voor de jaarlijkse Onderwijsmeter die vandaag verscheen. De meesten denken dat studenten er best een tandje bij kunnen zetten. Hun werkdruk zou niet al te hoog zijn. Verdeeld zijn de meningen over de stelling dat het hoger onderwijs studenten uitdaagt om hard te werken. Eenentwintig procent denkt van wel, zevenentwintig procent denkt van niet en de rest is neutraal of weet het niet.

Meer uitgesproken reageren de geënquêteerden op de stelling dat het een goede zaak is dat er binnen het hoger onderwijs verschillende kwaliteitsniveaus ontstaan. Bijna zestig procent is het daarmee eens. Navraag bij TNS-NIPO leert dat het helaas onduidelijk is of de ondervraagden de loftrompet steken over het binaire stelsel of dat ze blij zijn met de ontwikkeling van honoursprogramma’s en topmasters aan universiteit en hogeschool.

 

Het hbo krijgt van de Nederlandse burger een 6,6 als rapportcijfer en de de universiteiten een 6,8. Nettere scores dan het voortgezet onderwijs (6,3) het vmbo (5,9) en het mbo (6,3). De basisschool doet het net zo goed als de gemiddelde hogeschool. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?