Terug naar overzicht

Zij-instromers trouw aan onderwijs

Uit een vandaag verschenen rapport van onderzoeksbureau SBO blijkt dat de vier- tot vijfduizend zij-instromers het onderwijs niet alleen beschouwen als een schuilplaats voor het gure economische klimaat van een paar jaar terug. Het percentage afhakers in het primair onderwijs kwam tussen 2003 en 2006 niet boven de tien procent uit. Het voortgezet onderwijs staat er minder mooi op: in het schooljaar 2004/5 stapte 21 procent van de zij-instromers weer uit, terwijl dat aandeel het jaar daarvoor met negen procent veel lager was. Over de oorzaak van de toename tasten de onderzoekers overigens in het duister.

Zij-instromers staan voor de klas sinds 2000 en komen uit de hoed van het tweede kabinet-Kok: hoogopgeleiden zonder lesbevoegdheid kunnen sinds die tijd via een geschiktheidstoets voor de klas belanden. Tijdens hun werkzaamheden volgen ze een bijscholingstraject. Het uitgangspunt was om langs deze weg vijftienduizend docenten te werven. Dat aantal is bij lange na niet gehaald.

 

Dat heeft niet tot problemen geleid: vanaf 2005 liep de belangstelling voor de groep terug, vooral omdat toen het lerarentekort op veel plaatsen verdween. Zij-instromers hebben vaak het imago van tweederangsdocenten met hoge functie-eisen. Afgestudeerde leerkrachten hebben dan snel de voorkeur. Overigens wordt voor de komende jaren opnieuw een lerarentekort verwacht, waarmee er nieuwe kansen ontstaan voor de groep. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?