Terug naar overzicht

Zwakke universitaire student moddert langer door dan hbo’er

De onderzoekers bekeken de groep studenten die tussen oktober 2004 en oktober 2005 ophielden met hun opleiding, die zich sindsdien nergens meer inschreven en ook geen bachelordiploma hebben.

Veertig procent van de universitaire studiestakers houdt er pas na zes jaar mee op, terwijl slechts een kwart dat al in het eerste jaar doet. In het hbo gaat het er anders aan toe. Daar komt vijfenveertig procent van de uitvallers niet verder dan het eerste studiejaar. Vrijwel alle hogescholen hanteerden in het peiljaar een bindend studieadvies.

In het hbo verschillen de uitvalcijfers niet zoveel per onderwijssector, maar aan de universiteit haken studenten taal & cultuur relatief vaak af: anderhalf keer vaker dan je zou mogen verwachten. Bij geneeskunde en aanverwante opleidingen is de uitval juist zeer beperkt: minder dan de helft van het 'verwachte' aantal.

Welk type student loopt nu het grootste risico op afhaken? Uit de risicofactoren die de onderzoekers opnoemen kan het volgende profiel worden afgeleid: een jonge, gehandicapte, getrouwde, uitwonende, mannelijke hbo-student van niet-westerse afkomst die kinderen heeft en wiens ouders niet gestudeerd hebben, maar die wel deel uitmaken van een hoger sociaal milieu.

Gebrek aan motivatie is de meest genoemde reden. Meer dan de helft van de afhakers had daar last van. Ruim één op de drie zegt onvoldoende begeleiding te hebben gekregen en bijna evenveel afhakers zeggen dat ze de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Toch gaven persoonlijke omstandigheden meestal de doorslag. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?