Terug naar overzicht

ADT gaat de uitval te lijf

‘Het is de bedoeling dat het uitvalbeleid structureel in de academie verankerd zit. Het aantal studenten dat uitvalt, moet naar beneden en moet daarna ook laag blijven’, vindt Van Wijk.

In zijn notitie De uitval te lijf beschrijft Van Wijk het probleem van de uitval van studenten, voornamelijk gericht op de studenten van zijn academie. Volgens Van Wijk wordt er al wel veel gedaan aan uitvalbeperking, maar is wat er gedaan wordt niet effectief genoeg. Vanaf 2009 wil de academie het uivalpercentage actief gaan terugdringen.

De doelstelling van de hogeschool, die beschreven staat in het Meerjarenbeleidsplan,  is het terugdringen van het aantal studenten dat zonder diploma de school verlaat. Deze mag in 2010 niet meer zijn dan 10 procent per jaar in relatie tot het aantal inschrijvingen van dat jaar.

Eindstation

Bij de ADT is uitval een ander verhaal dan bij de andere academies. ‘Studenten die een opleiding volgen bij onze academie zien dit vaak als eindstation’, zegt Van Wijk. ‘Ze stappen niet over naar een andere academie, zoals dat bij voltijdstudenten nog weleens het geval kan zijn. Als studenten bij onze academie uitvallen, is Avans ze echt kwijt.’

De meeste studenten vallen uit tijdens het eerste gedeelte van hun studie, de propedeuse. ‘We willen ons in eerste plaats richten op deze groep. In de eerste weken kun je al problemen signaleren, door bijvoorbeeld bij te houden welke studenten de colleges volgen. Als je pas iets gaat ondernemen als de eerste studieresultaten binnen zijn, ben je eigenlijk al te laat.’

‘Problemen die leiden tot uitval kun je onderbrengen in twee groepen: zaken die te maken hebben met de opleiding of problemen op persoonlijk vlak’, zegt Van Wijk. De eerste groep studenten wordt een helpende hand geboden door de opleidingscoördinatoren. De tweede groep wordt doorverwezen naar een decaan.

Psychologische expertise

Van Wijk wil ook, waar nodig, psychologische expertise inzetten om studenten te begeleiden bij zaken waar het werk van de decanen stopt. ‘Andere hogescholen maken hier al gebruik van en dat werpt z’n vruchten af. We moeten uitstralen dat we er altijd zijn voor de studenten. Als het goed gaat, maar ook als het wat minder gaat, moeten we klaar staan.’

Van Wijk heeft in zijn notitie concrete acties opgenomen om de uitval op zowel de lange als korte termijn te lijf te gaan. Vanaf 2009 wordt bijvoorbeeld werk gemaakt van het verkrijgen van exit-informatie. Vanaf 2010 wil de academie onder andere ook onderwijsthema’s van de opleidingen afstemmen op te verlenen vrijstellingen en op specifieke functies in de beroepspraktijk. ‘Het inzetten van allerlei maatregelen heeft een imagobevorderend effect voor Avans.’

Van Wijk bespreekt de notitie tijdens het overleg met de andere economische academies in Breda. ‘We werken al op verschillende fronten samen. Op dit gebied zie ik ook mogelijkheden’, aldus Van Wijk. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?