Terug naar overzicht

AGZ : lessen mogen niet uitvallen

In een reactie op de uitval laat academiedirecteur Engelien Calis weten dat zij samen met het team vindt dat onderwijs te allen tijde door moet gaan. ‘Soms kan uit onmacht, omdat het niet mogelijk wordt gemaakt om op professionele wijze onderwijs te verzorgen, uitval plaatsvinden.’  

‘De instroom Verpleegkunde is buiten verwachting toegenomen in zowel Den Bosch als Breda’, schrijft Calis in haar reactie. ‘Gevolg van de toename van het aantal studenten was dat aan de start van het studiejaar bleek dat de generieke gereserveerde onderwijsruimtes te klein waren voor de studentenaantallen.

Omdat de afhankelijkheid van IT-voorzieningen bij het verzorgen van onderwijs is toegenomen en er krapte werd voorzien van onderwijsondersteunend materiaal heeft begin september overleg plaatsgevonden tussen de centrale roosteraars, inzetcoördinatoren en de directie van AGZ. Gezamenlijk is gezocht naar oplossingen in de vorm van een grote onderwijsruimte waarin meubilair bijgeplaatst zou worden en gewerkt zou worden met los AV-materiaal.’  

Bij de uitgevallen lessen was het onderwijsondersteunend materiaal niet aanwezig in het lokaal. ‘De groep studenten waarbij de lessen waren uitgevallen is geplaatst in een lokaal zonder smartboard. Dit was bekend bij de docenten, maar in de voorkomende gevallen waren de gereserveerde av-middelen niet beschikbaar of deze waren kapot.’

Binnen het team van de opleiding Verpleegkunde is inmiddels afgesproken dat als een docent het niet voor elkaar krijgt om onderwijs te geven door defect materiaal of het ontbreken van materiaal, dit direct gemeld wordt bij het academiebureau of de directie. De directie neemt het vervolgens weer op met de centrale dienst, zodat gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen of verbetering van werkwijzen en processen.

‘Als ruim van te voren bekend is dat er geen voorzieningen zijn, dan vindt omzetting van onderwijsmateriaal naar andere onderwijsmethoden of middelen plaats. In geval van ziekte worden studenten direct geïnformeerd over vervanging of opvang’, aldus Calis.

Calis vindt het wenselijk dat in alle onderwijsruimtes adequate voorzieningen komen. Op Avans-niveau wordt momenteel enorm geïnvesteerd om de onderwijsvoorzieningen te optimaliseren. ‘Zolang de situatie niet optimaal is, focussen we samen met de centrale diensten op het creëren van acceptabele oplossingen. Dat lukt in het merendeel van de situaties in goed overleg en afstemming.’

In de nieuwsbrief van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst staat dat vóór het tweede onderwijsblok 88 nieuwe Smartboards geplaatst zullen worden in alle grote generieke lokalen. Vanaf 9 november moeten alle lokalen die tussen de 17 en 48 studenten kunnen herbergen voorzien zijn van een Smartboard. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?