Terug naar overzicht

Alumniclub voor ADT

Sietske Smits, oprichter van Stichting DAN, hield in juli 2008 een enquête onder afgestudeerden over de wensen voor een alumninetwerk. ‘Ik wilde graag weten of er interesse was in een dergelijk netwerk en was benieuwd naar de verwachtingen van de oud-studenten.’ De uitkomsten waren positief. Inmiddels bestaat er een zevenkoppig bestuur van alumni van de ADT. Ze hebben al twee vergaderingen achter de rug en denken na over toekomstige activiteiten van de stichting.

‘Studenten kunnen op twee momenten in het jaar afstuderen, in december en in juli’, vertelt Smits. ‘Hoogstwaarschijnlijk wordt dus in elk geval twee keer per jaar een activiteit georganiseerd.’

Academiedirecteur Jan van Wijk en Sietske Smits zitten beiden in de Raad van Toezicht van de stichting om zo ook de binding met Avans te behouden. ‘Het is de bedoeling dat er een positieve club ontstaat van alumni die als het ware ‘ambassadeur’ zijn voor Avans’, licht Smits toe.

Op donderdag 20 november staat de eerste alumni-avond gepland. De avond staat in het teken van ‘de eerste indruk’. Uit onderzoek is gebleken dat vijftien procent van je zakelijk succes afhankelijk is van je kennis en voor 85 procent van je vermogen respect en vertrouwen te winnen op basis van je uiterlijke verschijning en sociale eigenschappen.

Communicatiespecialist Anke van Luyt vertelt tijdens deze bijeenkomst over deze eerste indrukken en over Persoonlijk Image Management: de manier om zelf te bepalen welke eerste indruk je achter wilt laten.

Voor de eerste alumni-avond kun je je aanmelden via www.avans.nl, onder alumni bij de Academie voor Deeltijd. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij alumni.ADT@avans.nl. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?