Terug naar overzicht

Avans Den Bosch weer de beste

Net als vorig jaar voeren de Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch, de Haagse Hogeschool en drie christelijke hbo-instellingen de ranking van het vandaag verschenen Elsevier-studentenonderzoek aan.

Voor Avans Den Bosch is het de derde keer op rij dat de school volgens de studenten de beste is. Avans Breda-Tilburg hoort zoals eerdere jaren bij middenmoot, maar doet het wel wat beter van vorig jaar. De school stijgt één plaats.

'Wauw, buitengewoon', reageert Van Kalmthout als hij het goede nieuws hoort. Hij is ook blij dat Breda een stukje is opgeschoven naar boven. 'Zo komen we straks als heel Avans aan de top', zegt hij.

Elk jaar neemt Elsevier Thema, een bijlage van het opinieweekblad, een kwart van de 44 grootste hbo-studies onder de loep. Dit jaar is de tevredenheid gepeild van bijna vierduizend studenten, verdeeld over tien studies in de drie domeinen ‘techniek’, ‘zakelijke diensten, economie & recht’ en ‘gezondheid, gedrag & maatschappij’.

Elsevier vindt de vraag naar de beste hogeschool lastig te beantwoorden en benadrukt dat studiekiezers vooral opleidingen met elkaar moeten vergelijken. Toch komt een aantal hogescholen 'opvallend goed' uit de bus, constateert de redactie.

De top-14 van 'hogescholen die volgens de studenten over de hele breedte het best scoren (2005-2008)' wordt net als vorig jaar aangevoerd door Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch: van de 19 onderzochte opleidingen kregen er twaalf een zeven of hoger van hun studenten. De Haagse Hogeschool/TH Rijswijk en de Christelijke Hogeschool Windesheim volgen met twaalf uit 23 en twaalf uit 24 goede opleidingen. Indrukwekkend zijn de oordelen over de kleine Christelijke Hogeschool Ede (acht uit acht) en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (vier uit vier).

Opvallend is de inhaalrace van de Hogeschool van Amsterdam die tussen 2003 en 2007 voor maar één uit dertig beoordeelde opleidingen een zeven of hoger kreeg. Tevreden studenten zorgen er in 2008 voor dat de instelling met 5 uit 28 beter scoort dan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (5 uit 32). Hekkensluiters in de lijst van Elsevier zijn de Hogeschool Utrecht (vier uit 30) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (vier uit 23). Maar de Fontys-vestigingen en de Hogeschool Inholland hebben de top-14 niet eens gehaald.

De studenten Personeel & Arbeid van de Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch geven in 2008 het hoogste eindoordeel: een 7,9. Het minst tevreden zijn de studenten technische bedrijfskunde van de Hogeschool Inholland, die hun opleiding een 5,9 als rapportcijfer geven. Ze zijn vooral ontevreden over het rooster, het trage nakijkwerk en de manier waarop er met ze gecommuniceerd wordt. De docenten zijn in hun ogen weinig bekwaam. Bovendien laten ze steken vallen bij de stagebegeleiding. [HC/HOP, PM]

Hogescholen die volgens de studenten over de hele breedte het best scoren (2005-2008)

In de eerste kolom staat het aantal opleidingen dat minstens een 7 haalde, in de tweede kolom het aantal onderzochte opleidingen.

Avans Hogeschool Den Bosch              12                                                     19

Haagse Hs/THRijswijk                          12                                                     23

Chr. Hs. Windesheim                           12                                                      24

Hogeschool Zuyd                                10                                                      30

Chr. Hs. Ede                                         8                                                         8

Hanze Hs Groningen                            7                                                       32

Hogeschool Rotterdam                        6                                                        35

Avans Hs. Breda-Tilburg                      5                                                        23

Saxion Hs. Enschede                           5                                                        25

Hogeschool van Amsterdam                5                                                        28

Hs. van Arnhem en Nijmegen              5                                                        32

Ger. Hs Zwolle                                    4                                                           4

Noordelijke Hs. Leeuwarden              4                                                          23

Hogeschool Utrecht                           4                                                           30

 

De winnaars van 2008:

Zakelijke diensten, economie & recht

Management, economie & recht: Chr. Hs. Ede (7,5)

Accountancy: Hanze Hs Groningen (7,4)

Logistiek & economie: NHTV Breda (7,1)

Logistiek & technische vervoerskunde: Hogeschool Rotterdam (7,1)

  

Bedrijfskundige informatica: Chr. Hs. Windesheim (7,4)

Informatiedienstverlening en –management: Haagse Hogeschool (7,3)

  

Gezondheid, gedrag & maatschappij

Personeel & arbeid: Avans Hogeschool Den Bosch (7,8)

Verpleegkunde: Christelijke Hogeschool Ede (7,7)

 

Techniek

Elektrotechniek: Hogeschool Zuyd (7,7)

Technische Bedrijfskunde: Saxion Enschede (7,2)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?