Terug naar overzicht

Avans sluit partnership met Rabobank

De hogeschool werkt al langer samen met de Rabobank, studenten lopen er onder meer stage en studeren er af, maar het contact moet intensiever worden. ‘Wederkerig investeren is een van de doelstellingen in ons Meerjarenbeleidsplan. In medewerkers, studenten en in externe partijen. De Rabobank heeft een Triple A-status, daarom heeft deze bank onze voorkeur’, zei Marja Kamsma, lid van de Raad van Bestuur van Avans.

Belangrijk onderdeel van de samenwerking is de uitwisseling van kennis en praktijkervaring. ‘Avans heeft de bank kennis, toegepast onderzoek, goede docenten en creatieve studenten te bieden’, aldus Kamsma. De bank kan studenten en docenten ervaring in de praktijk laten opdoen en praktijkkennis in het onderwijsprogramma brengen.

De samenwerking met Avans heeft ook een zakelijke kant. De school gaat bijna alle bankzaken bij de Rabobank onderbrengen, wat voor een gedeelte al het geval is. En over niet al te lange tijd komen er ‘flappentappen van de Rabobank’ bij Avans, aldus Marja Kamsa.

Engelstalige opleiding Bedrijfseconomie

‘In september starten we met een Engelstalige opleiding Bedrijfseconomie. Via de buitenlandse activiteiten van de Rabobank kunnen we in contact komen met internationale instellingen. En docenten van ons kunnen stage lopen bij de ethische commissie van de Raad van Bestuur van de Rabobank’, noemt Ed van Sprundel, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda, als voorbeelden van hoe Avans gebruik kan maken van de Rabobank.

Het is ook de bedoeling dat de bank input gaat leveren in het onderwijsprogramma.  Van Sprundel is er niet bang voor dat de financiële opleidingen van Avans daardoor teveel beperkt worden, omdat de hbo-student breed opgeleid wordt en de school ook contacten heeft met andere banken. ‘De student kiest zelf waar hij stage loopt. In het duale traject Bank- en Verzekeringswezen, dat al langer samenwerkt met de Rabobank, laten we studenten juist kennis maken met twee bankculturen.’

De academiedirecteur vindt het een voordeel dat de Rabobank zijn wortels heeft in Brabant en daardoor ook veel klanten uit de regio heeft, wat het netwerk tussen school en bedrijfsleven verder kan vergroten.

Dicht bij de praktijk

De bank wil graag samenwerken met een onderwijsinstelling omdat de Rabobank graag ‘de maatschappij in wil’, aldus Willem-Peter Kriek, directeur van Rabobank Breda en de Lokale Rabobanken Zuid-West Nederland. ‘Het houdt ons jong en fris.’ Hij denkt ook dat het voor de studenten goed is om ‘dicht bij de praktijk te leren’.

Met de samenwerking hoopt de Rabobank aantrekkelijker te worden voor studenten, want de bank heeft behoefte aan hoogopgeleide werknemers. ‘Het is daarvoor belangrijk om zo vroeg mogelijk in beeld te komen bij studenten’, zegt Rik Reumkers van de afdeling interne opleidingen van de Rabobank. Hij is er net als Van Sprundel niet bang voor dat opleidingen ‘te smal’ worden door de samenwerking. ‘De Rabobank wil ook graag breed opgeleide werknemers.’

Regionaal bedrijfsleven

Dat een hbo-instelling een dergelijk verregaande samenwerking met een bank aangaat, was volgens de aanwezigen gisteren bij de ondertekening, uniek. Reumkers komt als onafhankelijk visitator bij veel hbo’s en ziet dat veel instellingen wel graag willen samenwerken met het regionale bedrijfsleven maar het niet van de grond krijgen. De kracht van deze ondertekening is volgens hem onder meer dat de werkgroep, waar hij ook inzit, regelmatig bij elkaar gaat komen om een vinger aan de pols te houden.

Zeven academies van Avans, allemaal academies met financiële-, marketing- en managementopleidingen in huis, zijn bij de samenwerking betrokken. Het convenant is aangegaan voor de komende vijf jaar en werd gisteren in Breda ondertekend.

ABAB 

De ondertekening tussen ABAB, een accountancy- en advieskantoor uit Zuid-Nederland, vond op 3 oktober plaats en geldt voor een periode van twee jaar. Ook hier is het de bedoeling dat bedrijfsleven en onderwijs nauwer samenwerken en kennis uitwisselen. [PM] 

Op de foto staan Marja Kamsa, lid van de Raad van Bestuur van Avans en Willem-Peter Kriek, directeur van Rabobank Breda en de Lokale Banken Zuid-West Nederland.

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?