Terug naar overzicht

Een frisse wind door de academie

Het thema dit jaar was het lichamelijke ‘slagveld’. De maakbaarheid van het menselijk lichaam, taboes en genot kwamen daarbij aan bod.

‘Wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft?’ De Vlaamse spreker Johan Braeckman, doctor in de Wijsbegeerte, citeert het bijbelboek Prediker om de discussie rond de maakbaarheid van het menselijke lichaam op gang te brengen. Braeckman was de openingsspreker in Breda op de eerste dag van het tweedaagse Studium Generale.

Braeckman meent dat wij als mens in mogen gaan tegen moeder natuur. ‘Als wij het kunnen, dan moeten we vooral niet laten om biologische problemen aan te pakken.’

In twee dagen tijd wilde het Studium Generale van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost studenten kennis laten maken met kennisgebieden buiten de kunstwereld. Sprekers vanuit meerdere wetenschappelijke hoeken waren binnengehaald om over het thema het lichamelijke ‘slagveld’ te spreken.

‘Eén keer per jaar de ramen open, zodat er een frisse wind binnen kan blazen.’ Docent Jacob Lekkerkerker probeert samen te vatten wat de opzet van het Studium Generale bij AKV|St. Joost is. Medeorganisator Michiel van Opstal, theoriedocent aan de kunstacademie, geeft daarbij aan dat ‘maar weinig goede kunstenaars zonder kennis van de wereld om hen heen kunnen.’

Dit jaar is gekozen voor een thema rond het menselijke lichaam. Michiel van Opstal legt uit wat de reden hiervoor is. ‘Het lichaam staat in vele vormen van kunst centraal. Dat kan in de fotografie zijn of in schilderijen, maar ook digitaal en zeker bij performance kunstenaars.’

Waar is de kunst?

‘Ik had meer kunst verwacht. Wij zijn kunstenaars, waar is de kunst?’ Eerstejaars Jonathan Gaarthuis is duidelijk niet helemaal tevreden met de aanpak van de eerste dag in Breda. ‘Het was wel erg medisch gericht allemaal’, vult Martin Pikkaart, eveneens eerstejaars aan.

Jonathan Gaarthuis begrijpt dat ook kunstenaars kennis nodig hebben buiten de kunst, maar had toch gehoopt op een andere insteek. ‘Zojuist was ik bij een presentatie over Second Life, dat was niet echt spannend en leerzaam. We wisten het al. Met dit onderwerp had creatiever omgegaan kunnen worden.’

Jacob Lekkerkerker beschrijft deze dagen als een ‘lastig boek’. ‘Dat leg je ook niet zomaar aan de kant. Soms moet je door de zure appel heen bijten om achter de boodschap te komen of om er inspiratie uit op te doen.’

Hij vervolgt, ‘we hebben getracht om de sprekers op twee sporen te laten werken. Naast de woordelijke presentatie is er meestal ook een beeldverhaal. Veel studenten zijn daar erg gevoelig voor en een goed beeldverhaal vertelt een eigen verhaal. Zo pikt iedere student andere dingen op en creëert zijn eigen verhaal.’

Gisteren was de tweede dag van het Studium Generale bij de kunstacademie in Den Bosch. Waar het in Breda vooral ging om de maakbaarheid van het lichaam, kwamen gister de deelthema’s lichaam en taboe en het lichamelijk genot aan bod. [JM]

Foto's door Inge van Iersel, tweedejaarsstudent Fotografie bij St. Joost in Breda.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?