Terug naar overzicht

Evenveel hoog- als laagopgeleide allochtonen

Dat blijkt uit een onderzoek naar de scholing van de tweede generatie allochtonen. De lijn tussen succes en falen is bovendien 'heel dun', stellen de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Driekwart van de allochtone jongeren begint aan het mbo. Sommige klimmen op naar het hbo, andere maken het mbo niet eens af.

Bijna de helft van de hoogopgeleide allochtone jongeren heeft moeten ‘stapelen’ om zover te komen. Ze begonnen op het vmbo en klommen steeds verder op. Hun talent werd op de basisschool kennelijk niet onderkend, concluderen de onderzoekers, waardoor ze op een te laag niveau zijn begonnen.

Tegelijkertijd is het mbo de 'uitvalmachine van het Nederlandse onderwijssysteem', aldus de onderzoekers. Ze vermoeden dat menige allochtone schoolverlater wel degelijk het vermogen heeft om een opleiding af te maken. Voor het onderzoek zijn duizend jongeren uit de tweede generatie allochtonen geïnterviewd. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?