Terug naar overzicht

Goede stage, slechte studiebegeleiding

Bij zaken van het College van Beroep (CvB), de onafhankelijke rechtbank van Avans, zitten normaliter de student waar het om gaat en één of twee leden van de examencommissie tegenover de collegevoorzitter. Niet bij deze zaak, die vorige week vrijdag behandeld werd.

De student heeft een stagebegeleider bij zich van de financiële afdeling van het Amphia Ziekenhuis. De voorzitter van de examencommissie heeft de studieadviseur meegenomen naar de zitting.

Te laat met inschrijven

Waar gaat het om? De student heeft op 11 juli een negatief bindend studieadvies gekregen. Daar is hij het niet mee eens. ‘Geen enkele docent heeft mij verteld dat ik er slecht voorstond’, zegt hij.

‘Jawel’, zegt de studieadviseur. Zij laat diverse mails zien waaruit blijkt dat de student een bepaald hertentamen moest doen, wilde hij zijn opleiding voortzetten. ‘Bovendien wordt in de introductieperiode verteld hoeveel studiepunten gehaald moeten worden. Dit staat ook op blackboard, dat is voor alle studenten toegankelijk.’

De student meldt dat hij het hertentamen, waar het om gaat, wel wilde maken. Maar hij was te laat met inschrijven. ‘Je hebt daar twee maanden de tijd voor gehad. Bovendien heb je ook een eerdere herkansing laten schieten’, zegt de voorzitter van de examencommissie.

Voorlopig geen stagiairs op de afdeling

Tijd voor de stagebegeleider om een lans te breken voor zijn stagiair. ‘Wij zijn zeer tevreden met het werk dat hij bij ons doet. Maar ook zeer ontevreden met de begeleiding vanuit de academie. We hebben van de student zelf moeten horen dat hij mogelijk moet stoppen met zijn stage. Bovendien heeft zijn stagebegeleider ons nooit laten weten dat deze student er slecht voor stond. Als dat wel was gebeurd, hadden wij hem daar ook nog eens op kunnen wijzen.’

De stagebegeleider vindt dat de academie zich niet aan de wederzijdse verplichtingen heeft gehouden. ‘Hoe moeten wij nu verder? Deze student deed werk voor ons. Wie moet dat nu gaan doen?’ Ze zijn zo ontevreden dat ze tijdelijk geen stagiairs meer aannemen op de afdeling.

Naar Den Bosch?

De studieadviseur ziet nog wel een lichtpuntje voor de student. ‘Als het goed is kan hij wel Bedrijfseconomie gaan studeren bij Avans in Den Bosch.’ Dat wil ze in ieder geval even voor de student nakijken.

‘Nou dan ga je er alleen maar op vooruit’, zegt de collegevoorzitter. ‘Ik heb gelezen dat Avans Den Bosch de beste hogeschool is.’ Hij verklaart het beroep van de student ongegrond, een verdere motivatie volgt nog. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?