Terug naar overzicht

Hoe overleef ik mijn propedeuse?

Buiten bij de Hogeschoollaan worden om 10.00 uur vier propedeuseklassen van de AAFM in groepen verdeeld. Zij krijgen een training van de tweedejaarsstudenten. De studenten maken daarin kennis met de aard van de academie en de structuren van de organisatie. Ze komen meer te weten over het onderkennen van stimulerende en remmende factoren tijdens het propedeusejaar en er worden vervolgens rollenspelen gehouden.

Allereerst spelen de studenten een sollicitatiegesprek na. Vervolgens moeten de studenten hun toekomst voorspellen en vertellen waar ze 2015 denken te staan. Ook krijgen de eerstejaarsstudenten tips en adviezen over hoe ze het eerste jaar door kunnen komen. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?