Terug naar overzicht

Hoger onderwijs claimt ‘opbrengst’ kredietcrisis

Volgens berekeningen van de verenigingen levert alleen al de kapitaalinjectie van tien miljard euro in ING het rijk in 2009 zo’n 425 miljoen euro op. Met dat geld kan het ‘fundament van onze economie worden verstevigd door het hoger onderwijs en onderzoek een impuls te geven’, schrijven voorzitters Noorda (VSNU) en Terpstra (HBO-raad) aan het kabinet. Dat zou betekenen dat ‘Nederland de kredietcrisis niet alleen doorstaat, maar er bovendien sterker uitkomt’. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?