Terug naar overzicht

Hoger onderwijs milieuvriendelijk in 2012

'Het is een mijlpaal dat hogescholen deze stap nu zetten', zegt Jeroen van Wijngaarden, woordvoerder van de HBO-raad. 'We leveren een bijdrage aan een beter milieu. Het hoger onderwijs wil daarin zijn verantwoordelijkheid nemen.'

Het project is aangejaagd door het ministerie van VROM. Die laat registreren of overheidsorganisaties voldoende duurzaam inkopen. Voor onderwijsinstellingen ligt de norm op vijftig procent. Aankopen voor onderzoek zijn van die norm vrijgesteld. Jaarlijks moeten universiteiten en hogescholen berichten over hun resultaten.

Criteria voor duurzaam inkopen worden vastgesteld door overheidsagentschap Senternovem. Zo moet voor duurzame catering veertig procent van de landbouwproducten uit de biologische sector komen. Vlees is van dieren die vrije uitloop hadden of die konden scharrelen.

Om te kijken of milieubewust inkopen haalbaar is, deden Fontys Hogescholen en de Hogeschool Rotterdam onlangs een 'zelfscan', zo meldt Fontys Online. Rotterdam zou de norm niet hebben gehaald. Fontys schat dat zeventig procent van haar inkoop duurzaam is, al is dat gemeten over een selectie van producten die in totaal slechts 8,5 procent van de totale inkoopwaarde vertegenwoordigen. [AvE/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?