Terug naar overzicht

Honours College voor Groningse topstudent

Bij een aantal Groningse opleidingen konden goede studenten al honoursprogramma’s volgen. Met de constructie van het University of Groningen Honours College combineren ze dit verdiepende extra onderwijs met een onderwijsprogramma waarin ze ook kennismaken met andere disciplines.

Anders dan in het model van het university college, waar geselecteerde studenten vanaf het eerste jaar een breed bachelorprogramma volgen, blijven de Groningse topstudenten binnen de eigen opleiding en vormen ze geen afgescheiden groep. Jenneke Bosch-Boesjes, decaan van het honours college, vindt dat beter: ‘De honours-studenten volgen ook de reguliere vakken van hun eigen opleiding en daar kunnen ze de ‘normale’ studenten weer inspireren. Die wisselwerking vinden we zeer belangrijk.

In de verzwaarde bacheloropleiding behaalt een student in totaal 45 extra studiepunten, waarvan er twintig bij andere faculteiten worden behaald. Alleen studenten die in het eerste semester bovengemiddeld goed en gemotiveerd zijn, komen voor het verzwaarde traject in aanmerking. Dit gaat begin 2010 van start. De RUG hoopt dat vijf tot tien procent van de studenten instroomt in een honourstraject. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?