Terug naar overzicht

Keurmerk voor lectoren

Bij de opening van het ‘Forum voor praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling’ – een netwerk van lectoren in het hbo – opperde Terpstra vorige week om een beroepsregister in te stellen. De lectoren moeten zich manifesteren als een ‘duidelijke beroepsgroep’ met eigen kwaliteitsnormen, meent hij. De komende jaren zullen de hogescholen hun lectoraten evalueren, maar dat is niet afdoende.

Desgevraagd wijst Terpstra erop dat het mbo ook lectoren wil aanstellen, maar dan zonder de kwaliteitswaarborging van de hogescholen. ‘Ze liften mee op onze naam’, zegt hij. Een keurmerk kan daar misschien een einde aan maken.

Bovendien helpt het formuleren van kwaliteitsnormen de lectoraten om hun kwaliteit te verbeteren, meent hij. ‘We zijn de pioniersfase voorbij en er is veel steun voor de lectoren. Nu moeten we uitbouwen.’

Er zijn in het hbo bijna 350 lectoren aangesteld. De HBO-raad schat hun gezamenlijke budget op vijftig à zestig miljoen euro. De raad ziet graag dat er de komende jaren veel meer lectoren komen. Die moeten een belangrijke rol vervullen in het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen. [BB/HOP]

Avans kent momenteel 18 lectoraten namelijk:

Innovatief Ondernemen

Human Resource Management

Duurzame Bedrijfsvoering

Vermaatschappelijking in de zorg

Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Beeldende Kunst

Fotografie

Visuele Retorica

Integrale Veiligheid

Veiligheid, Openbare orde en Recht

Jeugd en Veiligheid

Industriële Automatisering

Analysetechnieken en Life Sciences

Reclassering

Professionaliteit van Beleid

Mechatronica

Innovatie Bouwproces en techniek

Screening en Diagnostiek

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?