Terug naar overzicht

Kinderen en studenten warm maken voor poëzie

 Dat is bepaald niet dom, ma 
Zoals jij spellen kunt
 Je miste wel een komma
Maar dat is toch geen punt

Zomaar een klein gedichtje van Frank van Pamelen. De schrijver en dichter hoopt met zijn workshops via de aanstaande leerkrachten van de Pabo, kinderen warm te maken voor poëzie en dichten. ‘Ik wil dat kinderen plezier hebben in taal. Dat ze de mogelijkheden gaan inzien en leren creatief met taal om te gaan. Hopelijk gaan ze het leuk vinden om hun gedachten of rare alledaagse dingen aan het papier toe te vertrouwen.’

‘Jonge basisschool kinderen zijn vaak al bezig zijn met rijmen, het is dan niet meer dan logisch dat ze ook met poëzie kennis maken’, vertelt Imke Bohyn, die als tweedejaars met een aantal medestudenten heeft geholpen deze dag te organiseren.

‘Dichten is goed voor de taalontwikkeling en geeft kinderen een kans om hun gevoelens te uiten’, vult Diana den Dekker aan, eveneens actief in de organisatie van het Kinderboekenweekfestijn bij Avans. Samen verrichtten zij de opening door onder meer een tweetal gedichten voor te dragen.

‘Kinderen vinden het geweldig om mee te mogen doen en om rijmpjes af te maken. Door de herhaling van klanken en door het gebruik van rijm onthouden ze dingen ook makkelijker.’ Frank van Pamelen legt met veel enthousiasme uit hoe je dichten in schoollessen kan verwerken. Door voor te lezen uit werk van zichzelf en collega-dichters laat hij zien dat poëzie helemaal niet stoffig en onbegrijpelijk hoeft te zijn.

Aanleidingen voor een gedicht blijken zich overal om ons heen te bevinden. De stadsdichter van Tilburg toont letters, namen of woorden die op gebouwen in Tilburg staan en gebruikt die als uitgangspunt voor een gedicht. Gaandeweg krijgen de aanwezige studenten zo ook achtergrondinformatie over dichtvormen, ritme en vormen van rijm. [JM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?