Terug naar overzicht

Kweekcel of proefdier

Baken doceert sinds dit studiejaar onder andere toxicologie bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda. Daarvoor deed zij onderzoek aan de Universiteit van Maastricht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 Voor haar onderzoek kreeg Baken twee weken geleden een prijs van de Immunotoxicology Summerschool, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het bepalen van de veiligheid van chemische stoffen voor het immuunsysteem. De prijs werd toegekend vanwege de betekenis van haar onderzoek voor het vakgebied, namelijk een vernieuwende benadering.

Toxicogenomics is de lastige naam van het onderzoeksveld waarbinnen Baken onderzoek heeft gedaan. ‘Het komt er op neer dat wordt gekeken naar veranderingen in genactiviteit door blootstelling aan schadelijke stoffen, omdat deze uiteindelijke effecten in een vroeg stadium kunnen voorspellen. Bijvoorbeeld de invloed van uitlaatsgassen op de genactiviteit van een mens.’

Het gaat om een nieuwe techniek waarbij soms nog gebruik wordt gemaakt van proefdieren. ‘De trend is om waar het anders kan, geen proefdieren meer in te zetten. Zo wordt er tegenwoordig veel onderzoek gedaan met behulp van kweekcellen’, vertelt Baken.

Zij heeft bekeken in hoeverre kweekcellen gebruikt kunnen worden binnen de toepassing van toxicogenomics in de immunotoxicologie. ‘Daarvoor heb ik dezelfde proef gedaan met proefdieren én cellen op kweek. Het effect van schadelijke stoffen op de kweekcellen is voor een deel toch anders dan dat op proefdieren blijkt daaruit.’

De techniek die Baken gebruikte, microarray analyse, is erg in opkomst. ‘Ook studenten van de ATGM zullen er steeds meer mee te maken krijgen’, zegt zij. De apparatuur waarmee gewerkt wordt is erg duur. ‘Dat maakt het voor de academie lastig om deze techniek in huis te halen, maar studenten zullen er mogelijk wel mee gaan werken als afstudeerproject.’ [AR]  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?