Terug naar overzicht

Nationale Studenten Enquete: Den Bosch tweede

Ook in dit onderzoek scoort ’s-Hertogenbosch bij de 'grote hogescholen' hoog: een tweede plek. Bovendien stijgt Breda, dat altijd onder de middenmoot zat, naar ‘boven middenmoot’. De school neemt bij de voltijdopleidingen net als vorig jaar een dertiende plaats in, maar dit jaar wel in een rij van 29 ‘grote hogescholen’, vorig jaar waren dat er 21. Ook de deeltijdopleidingen kunnen tevreden zijn. Den Bosch neemt een derde positie in van de twintig en Breda een achtste.

In de enquête wordt een onderscheid gemaakt tussen grote (meer dan vijftien opleidingen ) en kleine en middelgrote hbo-vestigingen (minder dan vijftien opleidingen). Tilburg hoort bij de laatste categorie en bungelt, zoals al jaren het geval is, onderaan in de ranglijst.

Als je niet kijkt naar grote of kleine hogescholen, komt de vestiging Bosch op een achtste plaats uit, Breda op een 26ste plek en Tilburg op 50ste van in totaal 54 onderzochte hogescholen. Alle drie de vestigingen krijgen een gemiddeld iets hogere score dan vorig jaar. Den Bosch gemiddeld een 6,87 (vorige meting 6,85), Breda krijgt een 6,7 (vorige meting 6,67) en Tilburg kreeg van de studenten een gemiddeld cijfer van 6,47 (vorige meting 6,38).

Toppers bij Avans

De Nationale Studenten Enquête (NSE) ondervraagt elk jaar studenten over de kwaliteit van hun opleiding inhoudelijk en faciliteiten op school. Dit jaar werden van Avans twaalf voltijdopleidingen en zeven deeltijdopleidingen onder de loep genomen.

Toppers bij de voltijdopleidingen van Avans zijn de opleidingen Autonome Beeldende Kunst in Breda, Bedrijfseconomie in Den Bosch en Vormgeving in Den Bosch. Alle drie goed voor een eerste plek. Dat geldt ook voor de deeltijdopleidingen Management, Economie en Recht in Den Bosch, Fysiotherapie in Breda en Integrale Veiligheid in Den Bosch. Ook de voltijdopleidingen Accountancy in Breda, Chemie in Breda en Personeel & Arbeid in Den Bosch doen het goed, ze staan in de top 2.

Vergelijking Elsevier

De NSE levert zowel overeenkomsten als verschillen op met de uitkomsten van de studentenenquête die weekblad Elsevier onlangs hield.

Personeel & Arbeid (P & A) in Den Bosch bijvoorbeeld is volgens het Elsevieronderzoek de beste opleiding van Nederland. In de NSE doet de opleiding het ook heel goed en krijgt een tweede plek. Ook de Bredase P & A, onlangs zo trots dat de opleiding in Elsevier goed scoorde na jaren in de onderste regionen te hebben verkeerd, haalt een goede beoordeling in het nationale onderzoek. De opleiding stijgt van laatste naar een zestiende plek (van de 23).

Een grote tegenstelling tussen de twee onderzoeken is te zien bij de voltijdopleiding Accountancy. Bij Elsevier doet de Bossche opleiding AC het heel goed en behaalde een tweede plaats. Breda stond op de vijfde plek. Maar bij de NSE is het precies andersom. De Bredase AC doet het heel goed en neemt een tweede positie in de ranglijst in. De opleiding heeft zich sterk verbeterd, want bij de vorige meting stond hij nog op plek veertien (van de twintig). Accountancy Den Bosch daalt in deze ranking naar een tiende plek.

Opvallende stijgers en dalers

Opvallende stijgers zijn verder: Bedrijfseconomie in Breda, Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg en Civiele Techniek in Den Bosch. Opleidingen die behoorlijk achteruit gingen zijn: Vormgeving in Breda, Accountancy in Den Bosch en Autonome Beeldende Kunst in Den Bosch.

De uitslagen van de NSE worden begin december gepubliceerd in de Keuzegids Hoger Onderwijs.

De borrel voor zowel medewerkers als studenten om het goede resultaat te vieren van Avans ’s-Hertogenbosch in Elsevier, wordt donderdag op alle drie de locaties gehouden van 16.00 tot 18.00 uur. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?