Terug naar overzicht

NVAO overbelast

Voorzitter Karl Dittrich vraagt de bestuurders van universiteiten en hogescholen om begrip voor het besluit. De NVAO heeft dit jaar meer dan zeshonderd accreditatieaanvragen van bestaande opleidingen in behandeling genomen en een groot aantal daarvan is nog niet klaar, terwijl de vergunning in veel gevallen op 31 december verloopt.

Voor opleidingen met zo’n strakke deadline én een positief oordeel is besloten zo snel mogelijk formeel groen licht te geven. Een toelichting op de accreditatie volgt dan in het voorjaar van 2009.

Om de deadline van 1 januari 2010 te halen – alle bestaande opleidingen moeten dan zijn  geaccrediteerd – heeft de NVAO dit voorjaar extra mensen in dienst genomen. De werklast bij de organisatie is echter zo hoog, dat aanvullende maatregelen noodzakelijk waren. Overigens verwacht de NVAO nog altijd eind 2009 klaar te zijn met de eerste accreditatieronde. In 2010 wordt een nieuw systeem geïntroduceerd. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?