Terug naar overzicht

Onduidelijkheden rondom studieadvies

‘Het negatieve studieadvies is in juni naar u toegestuurd. Toch tekent u pas eind augustus beroep aan. Dat is wel erg laat’, constateert de voorzitter van het College van Beroep (CvB), de onafhankelijke rechtbank van Avans.

Onduidelijke afspraken

De student heeft daar wel een verklaring voor. ‘De brief is naar mijn kamer in Tilburg gestuurd. Ik ben daar niet geweest in verband met de vakantie. Bovendien verwachtte ik ook helemaal geen negatief studieadvies’, zegt hij tijdens de zitting die gisteren plaatsvond.

Er zijn twee redenen voor de student om bezwaar aan te tekenen tegen het negatieve studieadvies. Ten eerste is hij in blok twee overgestapt van de opleiding Human Care Technology (HCT) naar Technische Bedrijfskunde (TB), beide in Tilburg. De afspraken die toen gemaakt zijn tussen hem en een student, zijn onduidelijk. Ten tweede is de student in blok drie uit een projectgroep gezet, waardoor hij het project niet heeft kunnen afmaken. ‘Dat heb ik pas twee weken later van een projectgenoot gehoord. De docent had het op zijn minst kunnen mailen.’

Voorlopig studieadvies

De voorzitter en de andere leden van het CvB proberen tijdens de zitting duidelijkheid te krijgen over de gebeurtenissen. Zo kunnen zowel student als examencommissie niet met zekerheid zeggen of de student in februari een voorlopig studieadvies heeft gekregen. Wettelijk moet iedere student dat krijgen. ‘Maar ik kan niet zeker zeggen of deze student die brief ook gekregen heeft’, erkent de examencommissie. Dat zoeken ze nog nader uit.

Dan zijn er de onduidelijkheden rondom de overstap van HCT naar TB. ‘Een docent heeft mij verteld dat ik de blok 2 tentamens van HCT niet hoefde te maken. Die zouden toch niet meetellen als ik naar TB ging. Ik zou in het tweede jaar nog eerstejaars vakken TB volgen. Die kans krijg ik nu niet.’

Enthousiaste docenten

De examencommissie bevestigt dat docenten iets te enthousiast zijn geweest met de omschakeling tussen de opleidingen. En misschien meer hebben beloofd, dan ze kunnen waarmaken. De propedeusecommissie is daar te laat achter gekomen. ‘Of de student nu wel of niet zijn behaalde studiepunten van HCT mee mag tellen, maakt eigenlijk niet uit. Hij komt hoe dan ook niet aan de vereiste 45.’

Omdat de student de beroepstermijn ruimschoots overschreden heeft, verklaart het College zijn zaak niet ontvankelijk. Een uitgebreide motivatie volgt later. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?