Terug naar overzicht

Op zoek naar alternatieven voor dierproeven

Voordat medicijnen, chemicaliën en voedingsmiddelen mogen worden verhandeld, moet de fabrikant aantonen dat ze veilig zijn voor mens en milieu. Vaak maken ze daarbij gebruik van proefdieren. Om het aantal proefdieren te verminderen, zoeken wetenschappers naar alternatieven. Dat gaan Wageningen en TNO nu samen doen: ze richten het Kenniscentrum Innovatieve Toxicologie op.

Het is soms goed mogelijk om dierproeven te vervangen. Zo is er een systeem van flexibele slangen dat het maagdarmkanaal simuleert . Onderzoekers kunnen ermee waarnemen op welke plek in de darmen een medicijn of voedingssupplement zal oplossen. Voorheen werden daar varkens voor gebruikt, maar dit systeem geeft betrouwbaarder resultaten.

Alternatieven ook in het belang van de mens

‘Wij juichen alle alternatieven toe’, zegt Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. ‘Ik hoop dat het centrum genoeg geld krijgt om een deel van de oplossing uit te werken, zodat we dierproeven uiteindelijk helemaal kunnen afschaffen. Alternatieve testmethodes geven vaak preciezere uitkomsten dan dierproeven, dus het zoeken ernaar is niet alleen in het belang van het dier: ook de mens wordt er beter van.’

Er komt steeds meer aandacht voor alternatieven voor dierproeven. In Nijmegen is het 3R Research Centre opgericht, dat onderzoekers helpt om alternatieven voor dierproeven te vinden: soms zijn die alternatieven er al, maar weten de betrokken onderzoekers dat niet. Verder is recent het programma Assuring Safety without Animal Testing bij Senternovum ondergebracht.

Cellen op kweek

Kirsten Baken , docent aan de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda is gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van cellen op kweek in plaats van proefdieren binnen de toxicologie.

‘Dierenleed is maatschappelijk steeds minder aanvaardbaar’, vindt ook het kabinet. In de eerste helft van 2009 organiseert het ministerie van VWS een conferentie over de alternatieven voor dierproeven. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?