Terug naar overzicht

Oppositie wil af van Innovatieplatform

Aanleiding voor de motie is het deze week verschenen boek van Frans Nauta, die tussen 2003 en 2005 secretaris was van het nieuw opgerichte platform. Zijn conclusies liegen er niet om: het IP is een tandeloos monster, vooral een forum waar wordt gekibbeld tussen bewindslieden en belangenclubs. Nauta zelf was vooral bezig met het afhouden van bedelende ondernemers.

De twee grootste oppositiepartijen in de Tweede Kamer verwachten dat de door premier Balkenende geleide denktank er niet in zal slagen de Nederlandse kenniseconomie uit te bouwen tot wereldwijd toonaangevend: het laat alleen proefballonnen op. Eventuele taken kunnen prima worden ondergebracht bij de ministeries van Economische Zaken en OCW.

 

SP en VVD probeerden minister Van der Hoeven van Economische Zaken gisteren een inhoudelijke reactie op Nauta te ontlokken. Zij verklaarde aanvankelijk dat ze geen recensent is, maar voegde er later aan toe dat Nauta’s boek zich wat haar betreft laat lezen als een verzameling ‘gekwetste gevoelens die als oorlogsschepen terugkomen’. Vervolgens prees ze de resultaten van de denktank. Ze wees op het versoepelde kennismigrantenbeleid en de innovatievouchers waarmee kleinere ondernemers gesubsidieerd kennis kunnen inkopen.

 

Ook IP-lid Robbert Dijkgraaf liet zich onlangs positief uit over de club. De president van wetenschapsorganisatie KNAW toonde bovendien begrip voor de deelnemende ministers, die wel meedenken maar meestal geen boter bij de vis doen. ‘Dat ze meepraten is van groot belang. Minister Van der Hoeven heeft niet voor niets vijfhonderd miljoen euro uit de aardgasbaten gereserveerd om grote innovatieve projecten voort te zetten, om maar een concreet voorbeeld te noemen.’

 

De kosten van het Innovatieplatform bedragen 3,5 miljoen euro per jaar. Dat bedrag is afkomstig van de begroting van Economische Zaken. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?