Terug naar overzicht

Pas op de plaats met nieuwbouw doet verbazen

De Raad van Bestuur van Avans Hogeschool maakte gisteren bij monde van Marja Kamsma tegenover Punt bekend dat de nieuwbouw opnieuw wordt onderzocht. Door de kredietcrisis en aankomende recessie mag Avans geen risico’s nemen, stelt de Raad. Bovendien is er een mogelijkheid dat de kunstacademie in gebouwen aan het Veemarktkwartier kan komen; een nieuw gebied voor de ‘creatieve industrie’. Avans zou deze gebouwen dan huren.

Paul Veroude, die namens de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad in de bouwcommissie zit, ergert zich aan de gang van zaken. ‘Ik heb meerdere keren aan de Raad van Bestuur om financiële duidelijkheid gevraagd, maar die kwam er niet.’

Veroude vindt dat, net zoals bij de nieuwbouw in Breda en Tilburg, het budget vooraf bekend had moeten zijn. Dat was deze keer niet het geval. Hij noemt het proces dat nu gevolgd wordt ‘slordig’. Afgelopen half jaar hebben volgens hem al een paar honderd mensen meegewerkt aan de nieuwbouw en de plannen zijn al ‘voor 95 procent’ rond.

‘Onaangenaam verrast’

De plannen voor een spectaculair gebouw aan de Onderwijsboulevard zijn bijna rond, maar de kosten vormen nu een heikel punt. Ook omdat er nog een stevige verbouwing nodig is aan de Lovensdijkstraat in Breda. Alf Kurstjens, voorzitter van de academieraad van de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost, is verbaasd. ‘Ik ben redelijk onaangenaam verrast. Maar ik denk de directie ook. Directeur Jules van de Vijver heeft dit jaar de propedeuse toegesproken. Zij zouden de laatste lichting zijn die in het huidige gebouw afstuderen.’

Nu komt er eerst een onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwbouw. Dat wordt afgezet tegen de mogelijkheid van huren aan het Veemarktkwartier. Daar klinken positieve geluiden over in de Bossche kunstacademie. Docent Judith ten Bosch ziet vooral kansen in het nieuwe plan en zag het nieuwe gebouw eigenlijk niet zo zitten. ‘Dan word je dichter naar de school getrokken. Wij zijn een apart eilandje en bij het Veemarktkwartier zie ik meer voordelen, omdat daar ook andere kunstinstellingen komen’, is haar idee.

Verschillende opties

Directeur Jules van de Vijver deelt die visie. ‘Er hebben altijd verschillende opties gespeeld. Nieuwbouw was daar één van, maar ook vestiging aan het Veemarktkwartier. Op die plek zit je middenin het milieu. Daar komen meer creatieve instellingen zoals ceramisten en het museum ook te zitten. Het is goed dat deze ontwikkeling in een stroomversnelling raakt, ook al is het zonde van het werk dat in de nieuwbouw is gaan zitten.’

Het grootse jubileum dat de kunstacademie in 2012 viert – het tweehonderdjarig bestaan – komt niet onder druk, volgens de directeur. ‘Dat staat buiten kijf. Begin 2012 willen we dat groots aanpakken, op welke locatie dan ook.’

Uitbreiding hoofdgebouw

De nieuwbouw van de kunstacademie hangt ook samen met de uitbreiding van het hoofdgebouw van Avans in Den Bosch. Dat kent inmiddels noodlokalen en is vanwege de krapte behoorlijk aan uitbreiding toe. Wanneer deze verbouwing er nu van komt is ook nog de vraag, nu het hele plan voorlopig in de wacht is gezet. ‘We kunnen niets anders doen dan even afwachten’, zegt adjunct-directeur Colin Prumpeler van de Academie voor Industrie & Informatica.

Onder andere zijn academie had bovendien haar zinnen gezet op een verbouwing van de techniekhal. Die zou wellicht in het traject meegenomen worden om een soort technisch Xplora te ontwikkelen. ‘Die plannen hangen allemaal aan elkaar vast. De tijd zal leren wat er nu gaat gebeuren en op welk moment’, aldus Prumpeler. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?