Terug naar overzicht

Personeel & Arbeid Breda is trots

 

‘We zijn heel trots op het resultaat, maar we zijn er nog lang niet en streven naar continue verbetering’, zegt Michiel Adriaansen, teamvoorzitter van Personeel & Arbeid in reactie op het artikel in Elsevier.

De lage scores die de Bredase opleiding haalde in het studenttevredenheidsonderzoek (STO) en de Keuzegids zorgden vorig jaar nog voor veel ongerustheid over de opleiding. Organisatieadviesbureau Berenschot onderzocht op verzoek van de Raad van Bestuur van Avans de mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding te verbeteren en het team te versterken.

De aanbevelingen die Berenschot deed zijn meegenomen in de veranderingen die na dit onderzoek van kracht zijn gegaan. Het curriculum is aangepast en de opleiding werkt nu meer samen met dezelfde opleiding in Den Bosch. Die scoort in de lijst van Elsevier zelfs als beste. De opleidingen ontwikkelen samen minoren en delen samen het lectoraat Human Resource Management.

Daarnaast werkt de opleiding ook samen met de opleiding Management, Economie en Recht (MER) in Breda. Studenten van beide opleidingen volgen verschillende lessen samen en sinds dit collegejaar is er één onderwijscommissie die verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma.

Alle veranderingen hebben hun vruchten afgeworpen. De opleiding bungelde vorig jaar nog onderaan, maar staat nu in de top tien van beste opleidingen Personeel & Arbeid in het studentenonderzoek dat jaarlijks door weekblad Elsevier wordt gehouden. Er zijn in totaal negentien opleidingen die in het onderzoek bekeken worden.

Adriaansen zag de goede notering wel een beetje aankomen. ‘Bij het STO afgelopen voorjaar stegen we al met een vol punt. We hadden er al wel op gehoopt. Zo zie je maar dat er in korte tijd heel veel kan veranderen. We zijn er nog niet en moeten ons blijven verbeteren.’ [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?