Terug naar overzicht

PvdA wil investeren in Breda als studentenstad

De PvdA wil dat er snel geïnvesteerd wordt in de studentenvoorzieningen in de stad. ‘Breda moet gepromoot worden als onderwijsstad en het onderwijsaanbod moet versterkt worden’, stelt de oud-student van de Academie voor Algemeen en Financieel Management. Afgelopen zomer drong de PvdA al aan bij het College van Burgemeester en Wethouders om met een visie op het hoger onderwijs te komen. ‘Dit omdat wij het hoger onderwijs zien als een steeds belangrijker wordende motor in onze stad’, zegt Blankenstein.

‘Met de ontwikkelingen rondom een internationale school, Graphic Design Museum en een World Trade Center zal Breda ook op het gebied van hoger onderwijs toonaangevend moeten zijn vergeleken met de overige Brabantse steden en Rotterdam.’ Volgens Blankenstein is het aan de gemeente om samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven een leidende rol daarin te spelen. De PvdA wil onder andere dat de gemeente in haar visie academische accreditatie van de hbo’s ondersteunt. Ook wil de partij dat de studenten zelf middelen krijgen om een studentencultuur te ontwikkelen.

Het college heeft toegezegd in de gemeenteraadsvergadering van december met een startnotitie te komen over het onderwerp. Daar wordt op dit moment samen met de hogescholen aan gewerkt. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?