Terug naar overzicht

Saxion hoopt op clementie van Plasterk

De gedupeerden begonnen tussen 2002 en 2004 aan de voortgezette deeltijdopleiding ‘health care and social work’. In 2002 verkreeg deze opleiding officieel het recht om afgestudeerden de master of arts-titel te verlenen. In 2005 verviel dit recht echter na een beoordeling door de toen net opgerichte Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Maar om al gestarte studenten niet te duperen, besloot Saxion door te gaan met het toekennen van universitaire titels. 

Pas na een 'interne kwaliteitscontrole' die dit jaar plaatsvond, werd uiteindelijk besloten om de betrokkenen over de situatie in te lichten zegt Frank Pol, directeur van de Academie Gezondheidszorg. Ze kregen te horen dat ze feitelijk geen wetenschappelijk, maar een hbo-masterdiploma hebben behaald.

Schadevergoeding van 12.000 euro 

Eén afgestudeerde gaat een schadevergoeding van ten minste 12.000 euro eisen. Haar advocaat liet afgelopen week aan de Volkskrant weten dat ze kort na afstuderen een baan heeft aanvaard waarvoor ze een wetenschappelijk diploma moest laten zien. 'Nu ze dat niet blijkt te hebben, is ze haar baan niet meteen kwijt, maar wel haar carrièreperspectief.'

 

Saxion hoopt dat OCW-minister Plasterk de 'master of arts'-diploma’s van de opleiding alsnog goedkeurt. Volgens Pol speelde een soortgelijk probleem namelijk bij twee andere hogescholen, de Hanzehogeschool en de Hogeschool Inholland, en heeft het ministerie in die gevallen met de hand over het hart gestreken. Pol: 'We hopen dat de minister een wijs besluit neemt.'

De stichting die de opleiding in 2002 het recht toekende om de academische titel te verlenen, was de Dutch Validation Council (DVC), opgericht door de HBO-raad en werkgeversorganisatie VNO-NCW. DVC hield zich bezig met accreditatie van zogenaamde post-initiële hbo-opleidingen, bedoeld voor werkende professionals, De stichting werd alom gerespecteerd en werkte met 'objectieve kwaliteitscriteria', bevestigt de NVAO. In totaal gaf DVC twintig opleidingen het recht om universitaire mastertitels te verstrekken.  

Herkeuring 

In 2003, toen het bachelor-masterstelsel werd ingevoerd, moest DVC wijken voor de nieuw opgerichte NVAO. Opleidingen met een DVC-accreditatie moesten zich voor herkeuring melden bij de NVAO, die hen als hbo-masteropleidingen kwalificeerde. Voor de herkeuringsprocedure stond een periode van drie maanden. Maar pas na bijna twee jaar, op 22 maart 2005, kon health care opnieuw geaccrediteerd worden.

Frank Pol van Saxion zegt zich niet meer te herinneren wanneer de opleiding voor herkeuring is aangemeld. 'Saxion heeft de opleiding in elk geval niet direct laten omzetten', zegt een NVAO-woordvoerder. 'Anders waren de problemen met de titel eerder dan in 2005 aan het licht gekomen.' 

Om de stelselwijziging het hoofd te bieden, heeft Saxion nog wel advies gevraagd bij de in feite niet meer bevoegde Dutch Validation Council. 'Die verzekerde ons dat we nog steeds een master of arts-titel konden verstrekken aan studenten die waren gestart in de periode 2002-2004', zegt Frank Pol. 'Dat advies hebben we te goeder trouw opgevolgd.' De toen al opgerichte en bevoegde NVAO is hier volgens hem niet 'zwart op wit' over benaderd. 

Het ministerie van OCW kon nog niet reageren op de kwestie. [AvE/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?