Terug naar overzicht

Veiligheid: een breed begrip dat iedereen aangaat

Na de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001, denken veel mensen meteen aan terrorismedreiging bij het woord veiligheid. Dat veiligheid veel verder strekt, blijkt uit het rondetafelgesprek met negen deskundigen uit verschillende bedrijfstakken onder leiding van dagvoorzitter Carla van Loon, zelf bekend van Bureau Brabant op Omroep Brabant.

Vele facetten van veiligheid

‘Mijn moeder woonde in Teteringen, dat op basis van criminaliteitscijfers heel veilig zou moeten zijn, maar toch durfde ze nooit de deur uit’, zo vertelt John Vegt van het Waterschap Brabantse Delta. Hij draagt in zijn werk zorg voor goed en veilig materiaal voor de werknemers van het Waterschap. Vegt probeert duidelijk te maken, dat veiligheid niet alleen over dijkdoorbraken of een auto met veel airbags gaat, maar ook om het gevoel en de beleving van mensen.

Frans Swinkels van de Gemeente Tilburg gaat hier verder op in. ‘Veiligheid is van ons allemaal. Als de sociale cohesie in een buurt afneemt, is het voor de overheid onmogelijk om dat helemaal recht te zetten.’ Swinkels spreekt over zogenaamde OK-punten. ‘OK-punten zijn “veilige havens” waar mensen naar toe kunnen gaan als ze zich om wat voor reden dan ook onveilig voelen in hun wijk.’

In Bergen op Zoom staat een vestiging van het chemiebedrijf SABIC waar plastics worden verwerkt. Sommige mensen voelen zich onprettig in de omgeving van zo’n fabrieksterrein met hoge schoorstenen. Paul Tock, werkzaam bij SABIC, legt uit hoe het bedrijf hier rekening mee houdt. ‘Wij overleggen veel met omwonenden, bedrijven in de omgeving en de gemeente, om er voor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt in de buurt.’

Burgemeester Van der Velden van Breda benadrukt dat iedereen zijn aandeel heeft in het vergroten van het gevoel van veiligheid. ‘Veiligheid begint bij de verantwoordelijkheid van de burger.’ Daarom is de burgemeester ook erg blij met deze opleiding in Breda en Den Bosch. ‘Een compliment aan Avans voor het starten van deze richting. In de toekomst is er veel vraag naar mensen met expertise in veiligheidsvraagstukken.’

De opleiding Integrale Veiligheid

‘We hebben deze opleiding voor de poorten van de Hel moeten wegslepen. Zelfs na de vuurwerkramp in Enschede zag de minister van onderwijs destijds weinig in een veiligheidsopleiding.’ Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool, vertelt hoe tien jaar geleden is begonnen met het initiatief voor de opleiding die nu Integrale Veiligheid heet.

‘Er is momenteel een grote vraag naar mensen met kennis in de veiligheid. Veiligheid is een maatschappelijk issue en dat zal het de komende jaren zeker blijven’, stelt Harrie de Werd, academiedirecteur van de Academie voor Technologie en Management, waar Integrale Veiligheid in Breda onder valt. ‘Veiligheid is iets dat leeft onder de jongeren. Dit blijkt ook uit de zestig eerstejaars die we op dit moment hebben.’

Eén van die nieuwe eerstejaars, Kartsen Pals, beaamt dat veiligheid jongeren bezighoudt. ‘Ik studeerde eerst Technische Informatica, maar ik wilde dichterbij de mensen staan. De andere studie was niet betrokken genoeg.’

Hoewel Karsten met een technische achtergrond bij Integrale Veiligheid is gekomen, is dat geen voorwaarde. Harrie de Werd legt uit. ‘Je kunt hier met ieder havo-profiel binnen. Wel is het een technisch en industrie georiënteerde studie. Hierin verschilt de opleiding in Breda van die in Den Bosch, waar er meer een link is met Bestuurskunde en Management, Bestuur en Recht.’

De opening van de opleiding Integrale Veligheid in Breda maakt duidelijk dat veiligheid een veelomvattend thema is en heel veel mensen aangaat. Of zoals Frans van Kalmthout het zegt, ‘veiligheid ga je pas merken als het er niet meer is.’ [JM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?