Terug naar overzicht

Verkiezingen academieraden flopt

De twee nieuwe academies mochten vorige week versnelde verkiezingen houden, zodat zij snel een eigen academieraad zouden hebben. Dat heeft niet het gewenste resultaat gebracht, met drie aanmeldingen bij AMUX (twee docenten en een student) en slechts één docent bij AIB.

Er is gisteren overleg geweest over hoe het nu verder moet met de medezeggenschapsraden. De raden gaan van start met de bezetting die er nu is en zullen de komende tijd mensen gaan werven. In maart doen zij mee met de Avansbrede verkiezingen.

‘Het heeft voor een deel te maken met de korte termijn dat de verkiezingen open stonden’, zegt docent Michel Witter, automatisch verkozen voor de academieraad van AMUX. ‘Er was weinig tijd om mensen aan te sporen om mee te doen en te polsen. Studenten hadden nog geen clou wat een academieraad nu eigenlijk is.’ Bovendien waren het drukke tijden bij de nieuwe academies. ‘Die zijn we nu aan het opstarten. Er spelen daarbij zoveel dingen en er is zoveel gebeurd, dat de hoofden er niet echt naar stonden’, verklaart Witter.

Hij denkt de komende maanden juist wel mensen warm te kunnen maken voor de academieraden. ‘Het is een mooie uitdaging en ik zie kansen om in een verse academie te zorgen dat alles goed loopt. Dat enthousiasme moeten de huidige leden nu gaan uitstralen naar de rest van de academie.’

AMUX en AIB zijn voortgekomen uit de voormalige Academie voor ICT en Media in Breda. De medezeggenschapsraad van die academie bestond voor een belangrijk deel uit docenten van de opleiding Technische Informatica. Juist die opleiding is niet ondergebracht bij de nieuwe academies, maar ging naar de Academie voor Technologie en Management. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?