Terug naar overzicht

Vlammende start lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek

 

Hoewel het lectoraat formeel op 1 augustus van dit jaar gestart is, zit lector Christoph Ravesloot al vol plannen en suggesties. ‘Maar allereerst gaan we kijken welke speerpunten en behoeftes er leven in het bedrijfsleven.’

De lector is momenteel druk bezig om met zijn wetenschappelijk coordinator Ria Groenenberg in kaart te brengen welke docenten er kennis van en affiniteit hebben met onderzoek. Een hele opgave want zijn lectoraat is een samenwerkingsverband tussen de Academie voor Bouw & Infra van Avans en Hogeschool Zuyd.

Ravesloot ziet ook diverse mogelijkheden voor studenten om mee te werken binnen het lectoraat. Een voorbeeld daarvan is Project Beat. ‘Door middel van tijdsgegevens te matchen met verstoringen binnen het bouwproces, kun je als het ware de hartslag van een project meten en weergeven. Met die informatie kun je problemen in de toekomst verhelpen.’

Studenten zouden hiervoor bijvoorbeeld interviews kunnen doen met de verschillende partijen die bij een bouwproject betrokken zijn en de daaruit volgende gegevens in kaart kunnen brengen.

‘De projecten waarop dit toegepast wordt, moeten wel te maken hebben met duurzaamheid’, zegt Ravesloot. Dat is het centrale thema van het lectoraat. ‘Maar’, zo voegt hij toe, ‘alle bouwprojecten van nu hebben wel iets met duurzaamheid.’

Zo wil de lector in Den Bosch een studentenbedrijfje gaan opzetten dat het waterbufferend vermogen van groene daken gaat meten. ‘Gemeentes geven subsidie op de aanleg van groene daken. Als voorwaarde wordt dan wel een bepaald waterbufferend vermogen van die daken geëist. Een studentenbedrijf zou dat gemakkelijk kunnen meten.’ Ravesloot hoopt dat geïnteresseerde studenten zich hiervoor bij het lectoraat aanmelden. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?