Terug naar overzicht

Wat is kwaliteit in het onderwijs?

Tijdens deze bijeenkomst sprak een kleine groep aanwezigen hier over. Met als titel Kwaliteit: een kwestie van cultuur, wilde het Innovatie- en Leercentrum (LIC) van Avans de discussie op gang brengen over kwaliteitszorg binnen de hogeschool.

Wat is kwaliteit?

Voordat je over het waarborgen van kwaliteit of het streven ernaar kan spreken, is het handig om eerst vast te stellen wat binnen Avans wordt verstaan onder kwaliteit.

Okko Brunklaus, docent bij de Academie voor Gezondheidszorg, hecht veel waarde aan ambachtelijk werk waaruit kwaliteit naar voren komt. ‘Bij kwaliteit denk ik aan het je met hart en ziel inzetten voor een zaak en daardoor een optimale waarde en betekenis geven aan die zaak.’

Maar ook aan de hand van een voorbeeld kan duidelijk gemaakt worden wat kwaliteit is. Rik Eelman, van de diensteenheid Personeel & Organisatie (DP&O) vertelt. ‘Laatst was er aan het eind van de dag een koplamp in mijn auto stuk. Toen ik al na sluitingstijd bij een garage aankwam, omdat ik het lampje zelf niet kreeg verwisseld, bood de monteur aan om meteen beide voorlichten te vervangen. Dat noem ik kwalitatief goede service.’

Vanuit de literatuur over kwaliteitszorg hebben de organisatoren van deze bijeenkomst een aantal definities van kwaliteit gefilterd. Amber Verrycken van het LIC legt uit. ‘Rationeel gezien moet iedereen zich kunnen herkennen in de zogenaamde Fitness for Purpose verklaring; kwaliteit betekent dat het geleverde precies beantwoordt aan de gestelde vraag.’

Toch beslaat dit voor een deel van de aanwezigen niet het hele gevoel omtrent kwaliteit. Een andere verwoording is ‘simply the best’; kwaliteit is een kwestie van uitmuntendheid, van excellentie, van uitstijgen boven een gegeven standaard. LIC-medewerker Marjo Stevens herkent zich hier in. ‘Kwaliteit is voor mij pas iets, als het goede kwaliteit is. Als het meer is dan ik verwacht.’

Kwaliteitszorg

Maar kwaliteit bereik je niet zomaar, het is een proces met een ontwikkeling. Het waarborgen van een hoge kwaliteit is wat we kwaliteitszorg noemen. Hierbij zoekt men ook steeds naar betere manieren om die kwaliteit te toetsen.

Lange tijd richtte Avans en andere hogescholen zich voornamelijk op het voldoen aan de eisen van overheidsinstanties. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de ontwikkeling van studenten zelf, hún visie. En mogelijk net zo belangrijk, de wensen van het bedrijfsleven, de toekomstige werkgevers van de studenten.

Er moet volgens de aanwezigen ook niet te veel getracht te worden om één kwaliteitsvisie op te stellen. Ook niet na een kritische audit of een tegenvallend Student Tevredenheid Onderzoek. ‘Zulke enquêtes moeten niet gebruikt worden om af te rekenen met zaken of personen, maar om pijnpunten aan te duiden waar wat mee gedaan kan worden’, verwoordt Amber Verrycken de heersende gedachte.

‘Kwaliteit ontstaat niet uit een compromis, maar uit enthousiasme’ onderschrijft Okko Brunklaus de visie dat verschillende academies zich niet al te veel moeten conformeren aan één hogeschoolbrede visie.

Uit onderzoek blijkt ook dat verschillende opleidingen verschillende prioriteiten stellen als het om kwaliteit gaat. Dus in plaats van zaken opleggen aan academies zou er van hogerhand beter getracht worden om de verschillende visies te integreren, zo lijkt de consensus onder de aanwezigen. [JM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?