Terug naar overzicht

Afspraken Avans over hoofddoekjes in de zorg

Bij stages in de zorg is het dragen van hoofddoekjes een heet hangijzer. Bij de start van Verpleegkunde in Den Bosch werd al aangekondigd dat de opleiding zich speciaal richt op het trekken van allochtone studenten. Dit wordt de komende jaren verder vormgegeven, vertelt Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur. Hij wil ook afspraken maken met het Jeroen Bos'ch Ziekenhuis in Den Bosch over het vraagstuk rond de hoofddoekjes. ‘Het gaat wel lukken om daarover afspraken te maken, daar ben ik van overtuigd’, vertelt Van Kalmthout.

De eerste lichting van 46 Verpleegkundestudenten is dit schooljaar in Den Bosch begonnen. In dit eerste jaar van de studie werd er nog niet specifiek geworven onder allochtonen. ‘Het was te kort dag om daar al echt op in te steken. De komende jaren willen we dat wel doen. We zullen ons vooral op het mbo richten. In de randstad zijn er al meer van dit soort initiatieven, maar in de jaren zestig zijn er ook veel gastarbeiders naar de Tilburgse en Bossche industrie getrokken’, verklaart Van Kalmthout. De kinderen en kleinkinderen van deze mensen vormen de doelgroep.

Het ziekenhuis geeft toe dat er nog geen beleid is geformuleerd rondom het dragen van hoofddoekjes. Wel geeft het ziekenhuis te kennen dat het dragen ervan door de verpleging ‘in principe moet kunnen’. Woordvoerder Ruud Vink: ‘We bekijken per afdeling of het kan en dan letten we speciaal op hygiëne en veiligheid. Op de intensive care en de operatiekamers is het in elk geval ongewenst.’

Volgens Van Kalmthout is het van belang dat er in Den Bosch verpleegkundigen worden opgeleid met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. ‘Het ziekenhuis wordt groot. Daar komen ook allochtone patiënten te liggen. Ik kan me voorstellen dat het fijn is als er verpleegkundigen zijn die dezelfde taal spreken en achtergrond hebben.’

De lessen moeten ook op de doelgroep worden aangepast. ‘Met taal verwacht ik niet veel problemen, omdat de studenten Nederlandstalig zijn opgevoed. Maar onderwerpen als ethiek, schaamte en seksualiteit moeten bespreekbaar zijn’, zegt de bestuurder. Belangrijk vindt hij dat er allochtone docenten komen. ‘En we moeten bij de doelgroep het imago doorbreken dat verpleegkundigen niet in hoog aanzien staan.’

In Punt04 een interview met de Marokkaanse Verpleegkundestudent Ekeram Lamrini over hoofddoekjes in de zorg. Punt04 ligt sinds gisteren in de bakken. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?