Terug naar overzicht

Armoede oplossen met nieuwe media

De hoge moedersterfte in India en het armoedeprobleem kunnen volgens de studenten voor een deel opgelost worden met nieuwe media. CMD-studenten gaan hun steentje bijdragen aan de wereldproblematiek door voor deze zaken oplossingen te verzinnen. De acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties (VN) zijn het uitgangspunt.

‘We moeten een advies geven hoe je een millenniumdoelstelling kunt bereiken in een land. De oplossing moet vallen onder nieuwe mediastrategieën’, legt student Maarten Raaijmakers uit. Er zijn 22 landen verdeeld over groepjes van vijf studenten. Bij elk land is een millenniumdoel genoemd waar de studenten een oplossing voor moeten vinden. Eerst gaan zij een aantal aspecten van de landen onderzoeken. De groepjes nemen ook contact op met instanties uit ‘hun’ land. ‘We moeten er vanalles over te weten komen, om dan de wereld een stapje richting de millenniumdoelen te helpen.’

Medicijnen

Als voorbeeld hoorden de studenten over de hulp van een bankier in Bangladesh. Mensen uit een dorp moesten er tien kilometer lopen om medicijnen te halen. Waren die al op, dan moesten ze weer helemaal terug en was de dag om. De bankier gaf iemand in het dorp daarom een telefoon. Daar kon geld mee verdiend worden, als mensen hem betaalden om te kunnen bellen. Bovendien konden ze, als ze wisten dat er geen medicijnen waren, iets anders doen en hun tijd nuttig besteden.

‘Afgelopen jaar is er een rapport verschenen van de VN met de stand van zaken over de millenniumdoelen. En het staat er niet zo goed voor’, zegt Raaijmakers. CMD wil de draad oppakken. ‘Onze informatie willen we overdragen aan die landen zelf, zodat zij die kunnen gebruiken. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling dat ze informatie krijgen en er vervolgens zelf iets mee doen. Je moet ze niet direct helpen, maar je kunt ze wel oplossingen bieden, zodat het land uiteindelijk zelf de stap kan zetten.’

Openbare expositie

Wethouder Wilbert Willems van Breda verrichtte de opening van het project en heeft toegezegd een ruimte in de stad te zoeken om beschikbaar te stellen voor een expositie van de studenten. ‘Het is de eerste keer dat er een openbare expositie komt met onze ideeën’, vertelt Raaijmakers. Die biedt adviezen en hulpmiddelen die in de praktijk toegepast kunnen worden om de millenniumdoelen te halen. ‘Onze opdracht is om daar op een onconventionele manier naar te kijken.’

De bedoeling is bij de expositie ook gasten uit te nodigen uit de politiek en belangenorganisaties, zoals de VN. ‘We moeten onze adviezen natuurlijk ook bij de juiste personen aan de man brengen.’ De expositie volgt begin januari. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?