Terug naar overzicht

Criminelen op ‘natuurlijke wijze’ stoppen

Vogelvang slaat hiermee een relatief nieuw onderzoeksgebied in, dat zich vooral richt op het hele proces dat een dader doormaakt om zijn criminele activiteiten te stoppen.

‘De delicten moeten in dat proces eerst qua ernst en aantal afnemen’, legde Vogelvang uit tijdens een lunchbijeenkomst van het Expertisecentrum Veiligheid deze maand. ‘Uiteindelijk is het doel dat ze stoppen met criminaliteit.’

Langdurig proces

Dit proces heet ‘desistence’. Dat houdt in dat door sociale factoren kan worden bijgedragen aan het stoppen met criminaliteit. Het is een langdurig proces met veel vallen en opstaan, maar volgens de lector wel een belangrijk middel om recidive aan te pakken. Daar is gedragsverandering voor nodig en dat vereist specifieke interacties in de contacten tussen de dader en zijn omgeving. Het is een complex proces om de dader te begeleiden bij die interacties met justitiële instanties en sociale contacten.

Toch moet volgens Vogelvang dit proces centraal staan en niet de individuele handelingen van de dader of de hulpverleners die met hem werken. ‘Je moet het proces niet sturen, maar ondersteunen. Dan gaat het afnemen van crimineel gedrag heel natuurlijk.’ Het lectoraat gaat de gewenste ontwikkeling daarvan beschrijven.

Sociale binding

Het onderzoek naar deze zogenoemde desistence processen wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de mate van volwassenheid van de dader en sociale binding met zijn familie.

‘De basis van het slagen is de kwaliteit van interacties. Justitie, de hulpverlening en de omgeving dragen bij aan de ontwikkeling van een dader’, stelt Vogelvang. Avans gaat samen met de Stichting Reclassering Nederland, het Leger des Heils en de Verslavingsreclassering projecten uitvoeren voor dit onderzoek.

Een daarvan is dat hoog risico zedendelinquenten weer in wijken komen wonen. De ex-daders krijgen naast de hulpverlening een kring van vrijwilligers om zich heen, die hen regelmatig bezoeken. Dat alles zou het natuurlijke desistence proces moeten versterken. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?