Terug naar overzicht

Criminoloog nieuwe lector Recht

Het werkveld van integriteitsspecialist Kolthoff als lector is openbare orde, recht en veiligheid. Overschrijden gemeenteambtenaren de grens van wat toelaatbaar is, dan kunnen openbare orde en zelfs veiligheid in gevaar komen. Dat gevaar dreigt volgens hem vaker dan we denken. ‘Ik denk dat er in elke gemeente wel kwesties zijn waar de schijn van belangenverstrengeling ontstaat, alleen leiden die niet altijd tot incidenten’, zei Kolthoff in april van dit jaar in overheidsmagazine PM.

Kolthoff is directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten en onderzocht zo onder meer het handelen van het gemeentebestuur van Amstelveen in de kredietcrisis. De gemeente had 15 miljoen euro bij de IJslandse Landsbanki uitstaan. Uit het onderzoek bleek dat de gemeente zich aan de regels voor financieel verantwoord beleid heeft gehouden, maar signaleerde wel dat het toezicht van de Nederlandse Bank heeft gefaald.

Emile Kolthoff is geboren in New York en heeft zowel de Amerikaanse als de Nederlandse nationaliteit. Hij volgde de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie en studeerde criminologie te Leuven en Menselijke Ecologie in Brussel. In 2007 promoveerde hij op een onderzoek naar de relatie tussen bedrijfsmatig werken en integriteit bij de overheid.

De nieuwe lector deed jarenlang ervaring op in managementfuncties bij de overheid en in de private sector en onderzocht fraude, corruptie en andere integriteitschendingen. Hij is Research Fellow bij de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de Onderzoeksschool Maatschappelijke Veilgheid en bestuurslid van de Ethics Section van The American Society for Public Administration.

Als docent is Kolthoff verder nog verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en het Nederlands Compliance Instituut, dat organisaties helpt bij het vertalen van wet- en regelgeving naar de praktijk. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?