Terug naar overzicht

E-learning: de sleutel tot succes?

In essentie draait het bij e-learning om de inzet van computertechnologie in onderwijsactiviteiten. Het gebruik hiervan binnen Avans en de trends rond dit onderwerp stonden afgelopen donderdag centraal in de spotLICht bijeenkomst, georganiseerd door het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans. In een aantal workshops konden de aanwezige docenten en studenten meer te weten komen over vormen van e-learning en het nut ervan.

Blackboard

‘Bijna iedereen binnen Avans roept nu Blackboard als het woord e-learning valt. Maar het omvat veel meer en de ontwikkelingen blijven doorgaan.’ Eky Fioole van het LIC geeft in het welkomstwoord van de bijeenkomst aan dat er absoluut nog mogelijkheden zijn om het onderwijs op Avans te vernieuwen.

Momenteel is Blackboard voornamelijk een algemeen studiebreed systeem. Fioole legt uit hoe het in de toekomst persoonlijker moet worden. ‘We moeten van een standaard Electronic Learning Environment gaan naar een open source Personal Learning Environment. De gebruiker weet wat hij wil en wil niet wachten totdat het hele systeem is aangepast. Hij kan zelf bepalen wat zinvol en nuttig is. Studenten en docenten moeten een rol gaan spelen in de ontwikkeling van de digitale leeromgeving en aanpassingen kunnen doen. De ontwikkelingen zouden zo ook sneller gaan.’

Stemkastjes in de les

Eén van de workshops laat zien dat bij de nieuwe opleiding Advanced Bussiness Creation (ABC) in Den Bosch docenten gebruik maken van elektronische stemkastjes in de les. Het draait in deze opleiding, die creativiteit en ondernemerschap combineert, om innovatie. Hierin speelt ICT een centrale rol. De stemkastjes kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het beantwoorden van vragen of het beoordelen van een les. De ervaringen met deze Lotto Weekend Miljonairs-achtige methode, zijn tot dusver behoorlijk positief.

Het onderwijs richt zich meer en meer op de student zelf, die zijn eigen leerweg uitzet. E-learning kan hierin helpen door jongeren te prikkelen zich te verdiepen en de uitwisseling van kennis te vergemakkelijken. Kerim Satirli, student aan de Academie voor Media User Experience, zegt in de afsluitende discussie dat dit niet het einde van de docent hoeft te betekenen. ‘Het belangrijkste vind ik dat een docent boven mij in kennis van het vak staat en mij op die manier kan helpen met mijn ontwikkeling. Met wat voor middelen de interactie vervolgens plaatsvindt, vind ik minder van belang.’

Tijdrovend

Enkele docenten geven in de discussie na afloop van de workshops aan dat het inpassen van e-learning extra werk vergt en daarmee veel tijd kost. René van der Burgt van ABC probeert dit wat te relativeren. ‘Er is nu een bepaalde verhouding tussen het voorbereiden van de les en het eigenlijke lesgeven aan studenten. Misschien moeten we die formule in de komende jaren wel veranderen. Als we op bepaalde momenten meer tijd in de lesvoorbereiding steken, kunnen we dat nog jarenlang gebruiken, waardoor op termijn de voorbereiding minder is, zodat er meer tijd is voor de contacturen met studenten.’

Een databank aanleggen van interactieve filmpjes die basisprincipes van bijvoorbeeld de chemie uitleggen, kost in beginsel veel tijd. Maar doordat studenten het later op ieder wenselijk tijdstip, zo vaak als ze willen online kunnen raadplegen, kan het principe zich terugbetalen, zo menen de voorstanders.

Bij enkele docenten voelt het alsof de vernieuwingen en dan vooral e-learning nogal worden opgedrongen aan de docenten. Dit gecombineerd met de tijd die het kost om het in de les in te passen en het mogelijke gebrek aan werkelijke interactie met de studenten, zorgt bij een aantal docenten voor een wat sceptisch basishouding. Maar dat het beter toepassen van beeld, geluid en ICT in het onderwijs, studenten meer kan prikkelen, daar lijkt men het over eens.

Voor meer informatie over e-learning zie de onderwijswiki van Avans. [JM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?