Terug naar overzicht

Fraudeboete Hanzehogeschool terecht

Tussen 1998 en 2002 had de Hanze een kleine vierhonderd studenten meegeteld voor bekostiging, terwijl zij zonder toestemming van het ministerie les kregen buiten de hogeschool. Het ging om defensiepersoneel dat in het Duitse Seedorf een deeltijdopleiding management, economie & recht volgde. Verder om 208 Finnen die hun dubbeldiploma facilitaire dienstverlening overwegend in Finland haalden. En ten slotte om 168 Duitsers die, op basis van vrijstellingen, een vierjarige studie facilitaire dienstverlening als éénjarige kopstudie volgden.

Begin dit jaar verloor de hogeschool het beroep dat ze bij de rechtbank van Groningen had ingesteld tegen de beslissing van het ministerie om anderhalf miljoen euro subsidie terug te halen. Volgens de Raad van State is er niets is af te dingen op de uitspraak van de Groningse rechtbank.

De bekostigingsfraude in het hbo kwam in november 2001 aan het licht, toen een oud-directeur van de commerciële tak van Saxion IJsselland (Deventer) aan de bel trok: Saxion maakte zich – net als bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Brabant (nu Avans), de Hogeschool Zeeland, de Hogeschool Alkmaar (inmiddels Inholland), de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Utrecht schuldig aan de inschrijving van studenten die er geen opleiding volgden.

Vele onderzoeken volgden, totdat een commissie onder leiding van oud-politicus Gert Schutte in 2005 tot de conclusie kwam dat er voor ongeveer 96 miljoen euro aan onterechte onderwijsbekostiging was uitgekeerd. De terugvorderingen zijn door de instellingen met wisselend succes aangevochten. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?