Terug naar overzicht

Geen bonus voor wie leraar wil worden

Met de bonus hoopte kamerlid Besselink ook studenten die geen lerarenopleiding volgen te verleiden tot een baan in het onderwijs.

De Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Rinnooy Kan had een vergelijkbaar voorstel van de SP vorig jaar verworpen, memoreerde Plasterk. Hij is bovendien bang dat collega-bewindslieden dezelfde regeling claimen om arbeidsmarkttekorten in hun sectoren op te lossen. Ook zal er sprake zijn van ‘dead weight loss’: ‘Iedereen krijgt de kwijtschelding, dus ook degenen die al leraar wilden worden.’

Een kamermeerderheid deelt zijn bedenkingen. Mensen die leraar willen worden moeten dat niet om zo’n financiële prikkel doen, vindt het CDA . Ook GroenLinks is kritisch. Het SP-idee om zelfs de studieschuld van leraren kwijt te schelden noemde kamerlid Dibi een aanmoediging voor een zo hoog mogelijke studielening.

Overigens liet minister Plasterk de Kamer weten dat de bestrijding van het lerarentekort op schema ligt. Het aantal vacatures in het voortgezet onderwijs neemt weliswaar toe – van 1610 vorig jaar naar 1850 nu – maar de meeste miljoenen van het Actieplan Leerkracht moeten nog worden besteed. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?