Terug naar overzicht

‘Gouden handdruk’ alleen voor de sloeber

Het leeuwendeel van de vergoedingen in het hoger onderwijs ging de afgelopen jaren naar werknemers die een belastbaar jaarinkomen onder de 75.000 euro hadden.

TU Delft: 32,5 miljoen euro

In 2005 gaf een aantal Nederlandse universiteiten opmerkelijk veel geld uit aan ontslagvergoedingen. De in reorganisatie gewikkelde TU Delft spande de kroon met 32,5 miljoen euro. Toch verdienden maar vijf van de in totaal 160 ontslagen werknemers – exclusief ontvangen pensioenvergoedingen – boven de norm.

De nieuwe regel geldt alleen als de kantonrechter over een ontslagzaak moet oordelen. Er is geen maximum als er een sociaal plan overeengekomen is bij reorganisaties of collectief ontslag. Als in Delft alles via de kantonrechter was gelopen en deze de betaling van één jaarsalaris had gelast, dan had de universiteit krap 1,2 miljoen euro minder hoeven uitkeren.

Zeven procent minder betalen

De Universiteit van Amsterdam zou in dat geval voor 5,1 miljoen aan gouden handdrukken hebben gegeven in plaats van 5,8, de Rijksuniversiteit Groningen vijf in plaats van 5,8 miljoen, de Universiteit Maastricht vier in plaats van 4,4 miljoen en de Universiteit Utrecht 5,2 in plaats van zes miljoen. Volgens deze steekproef zouden de universiteiten onder de nieuwe regeling ongeveer zeven procent minder hebben betaald.

De precieze formulering van het wetsvoorstel, dat voor advies bij de Raad van State ligt, is nog niet bekend. Wel staat volgens het ministerie van Sociale Zaken vast dat de kantonrechter net als nu van het maximum kan afwijken als werkgever of werknemer iets te verwijten valt. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?