Terug naar overzicht

Kredietcrisis dempt wellicht lerarentekort

Vorige week publiceerde het ministerie van OCW de 'Arbeidsmarktbarometer Voortgezet Onderwijs'. Daar staat in dat de spanning op de arbeidsmarkt voor leraren toeneemt. Het aantal vacatures is het afgelopen jaar gegroeid. Maar de onderzoekers spraken over cijfers van vóór de kredietcrisis. Inmiddels staan oude voorspellingen op losse schroeven.

Vorig jaar schreef OCW dat er sowieso een aanzienlijk tekort aan leraren zou ontstaan. Het ministerie voorzag een hoogconjuctuur tot 2010, waardoor het tekort fors zou oplopen. Maar zelfs in een eventuele laagconjuctuur zou er volgens OCW altijd nog sprake zijn van enige economische groei, hoe marginaal ook. De krimp die Wouter Bos nu voorziet, was een jaar geleden nog ondenkbaar; het is onzeker wat er nu met het lerarentekort gebeurt.

'Het zou best kunnen dat de crisis invloed heeft op de arbeidsmarkt voor leraren', speculeert Marja Paulussen-Hoogeboom van Regioplan Beleidsonderzoek. 'Toen wij de cijfers opleverden, was er nog geen sprake van economische neergang. Misschien hebben scholen nu minder moeite om vacatures te vullen.'

Ook het kenniscentrum SBO (Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt van werkgevers en werknemers) heeft nog geen nieuwe gegevens verzameld. 'De ervaring is wel dat de arbeidsmarkt voor leraren gevoelig is voor het economische tij', zegt directeur Freddy Weima. 'In een laagconjuctuur solliciteren meestal meer mensen uit het bedrijfsleven op de vacatures van middelbare scholen. Ook zie je dat pas afgestudeerde leraren vaker daadwerkelijk hun vak gaan uitoefenen en dat leraren langer in het onderwijs blijven werken.'

Hoe het deze keer zal lopen, blijft afwachten. Nieuwe cijfers komen waarschijnlijk pas volgend najaar.  [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?